Shop Doneer

Wentel je last op de Vader!

Leestijd: 1 min.
En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh. 2:17)
Wat een geweldige waarheid! Deze wereld gaat voorbij... Alles in deze wereld is niet blijvend. Maar als jij jouw wil verenigt met de wil van God en zegt: ,,Ik ben hier om Zijn wil te doen'', dan ben je net zo onwankelbaar en onverslaanbaar als Gods wil zelf. Je zult nooit verslagen worden, want uiteindelijk kan Gods wil nooit verslagen worden. De sleutel is je eigen wil af te stemmen op die van God. De duivel zal proberen je te overtuigen dat dit je teveel zal kosten. Maar hij is een leugenaar. Luister niet naar hem. In de eerste plaats omdat datgene wat je moet opgeven immers toch voorbij zou gaan... En ten tweede is het een zegen om jouw wil één te maken met die van God!
Het neemt de zware last weg die zegt: ,,Ik heb niemand om op terug te vallen dan mezelf.'' Wentel je last op de Vader; Hij zal voor je zorgen. (zie 1 Petr. 5:7)
Jakobus was erg uitgesproken, als het gaat om vriendschap met de wereld:
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. (Jak. 4:4)
Waarom noemt hij zijn lezers 'overspeligen'? Omdat christenen die naar de wereld hangen nadat ze zichzelf aan God hebben toegewijd, in geestelijk opzicht overspel plegen - feitelijk verbreken ze hun verloving met Jezus. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Vriendschap met het wereldsysteem is vijandschap tegen God. Je moet kiezen.
De vraag waar ieder van ons mee geconfronteerd wordt, is: Ben ik een vriend van God, of ben ik een vriend van de wereld?
Voor mijzelf is al lang geleden die beslissing genomen: De wereld heeft mij werkelijk helemaal niets te bieden; zij gaat immers voorbij, met al haar begeerte... Ik kies om de wil van God te doen, en geloof de Bijbelse belofte dat wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid!

Hemelse Vader, dank U wel voor de zegen dat ik mijn wil één mag maken met die van U! Ik ga niet langer gebukt onder de last dat ik alleen maar op mezelf kan terugvallen... Ik wentel al mijn zorgen en problemen op U, want ik weet dat U voor mij zorgt! Amen.