sluit
Shop Doneer

Wereld-bewust om God groot te maken!

Leestijd: 2 min.
De afgelopen dagen hebben we gezien: de geest is God-bewust, de ziel is zelf-bewust, en vandaag kijken we naar het lichaam, dat zich via vijf zintuigen 'wereld-bewust' is, oftewel, in contact met de wereld om ons heen. In de huidige tijd of staat waarin we leven, kan de geest het lichaam niet in directe zin leiden, omdat de ziel daartussen zit. De geest kan de ziel suggesties geven, maar de ziel maakt alle beslissingen en communiceert die vervolgens naar het lichaam, dat ze vervolgens uitvoert.Een prachtig voorbeeld van deze interactieve relatie vinden we in de bekende Psalm 103:1-2: Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam!

Kun je raden wie (of wat) er in dit geval tegen Davids ziel sprak? Het was zijn geest. Door geloof, en door berouw te hebben, was Davids geest in contact gekomen met God. Hier in Psalm 103 wil David de Heer prijzen. Dat wil zeggen, Davids geest wil God prijzen, maar zijn geest kan dit niet doen, want de geest werkt door de ziel heen. Daarom zegt Davids geest tegen zijn ziel: "Kom op, ziel, wordt wakker! Wees niet zo lamlendig en lui, het is tijd om de Heer te prijzen!" Zijn ziel gehoorzaamt, en op zijn beurt motiveert en activeert de ziel weer het lichaam, en vervolgens komen uit Davids mond woorden van lofprijs. Ook wij kunnen, met onze geest die door Jezus wedergeboren is en verbonden met Gods Geest, onze ziel oproepen om de Heer te prijzen, midden in deze wereld waarin er onnoemelijk veel op ons afkomt dat onze aandacht afleidt. Maar midden in alle tumult kan onze geest onze overprikkelde ziel oproepen: "Kom op, ziel, wordt wakker! Het is tijd om God groot te maken!" Vervolgens zet onze ziel ons lichaam aan om actief te worden, en komen uit onze mond woorden van lofprijs. En als we God met onze mond groot maken, zul je merken dat ook je denken en je ziel vol worden van Gods grootheid, en dan worden alle andere dingen klein! Een ander mooi voorbeeld van het lichaam dat de instructies van de geest en de ziel opvolgt, vinden we in Hebreeën 10:5 (dit is een citaat uit Psalm 40, een vooruitblik naar de Messias): Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.

Waarom heeft God een lichaam gereedgemaakt voor de Messias? Vers 7 legt uit: Toen zei ik: Zie, Ik kom - in de boekrol is over Mij geschreven - om Uw wil te doen, o God.

De Messias ontving een lichaam, dat door Zijn ziel en Zijn geest werd geleid om de wil van de Vader te doen. Het feit dat de geest het lichaam niet direct kan besturen, is een soort beperking voor de geest. Daarom kreeg Jezus een lichaam; om de wil van de Vader te kunnen uitvoeren. Ook jij en ik - als volgers van Jezus - hebben een lichaam gekregen om de wil van de Vader te kunnen uitvoeren. En de eerste stap waarmee onze opdracht altijd begint, is lofprijs: God groot maken, zodat alle andere dingen klein worden!
Heer Jezus, ik prijs Uw naam! U heeft Uw lichaam bereid gemaakt om de wil van de Vader te doen. Ik wil mijn lichaam aan de Vader overgeven, om Hem te gehoorzamen, te dienen en Hem groot te maken. Net als David spreek ik tot mijn ziel: Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam! Amen.