Shop Doneer

Werken aan wat God in je werkt...

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Wat betekent 'volmaaktheid'?
We lazen gisteren uit Romeinen 5:5 dat Gods volmaakte, Goddelijke liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Echter, het is één ding om de Heilige Geest uitgestort te krijgen; het is een tweede om de Heilige Geest uit te zien werken... Die allereerste ervaring is glorieus. Soms, als mensen zo vervuld worden met Gods liefde, kunnen ze zich nauwelijks voorstellen dat ze ooit nog tegen problemen aan zullen lopen. Aan de andere kant, toen iemand een bevriende prediker eens vroeg: ,,Wat is het zichtbare bewijs dat iemand ook werkelijk gedoopt is met Gods Geest? '', zei hij: ,,Problemen!'' En ook dat is voor velen herkenbaar; als Gods Geest begint door te werken in je leven, moet je erop voorbereid zijn dat geestelijke strijd op je weg kan komen.
Dus als je misschien nog maar kort hebt kennisgemaakt met de dynamische kracht van de Heilige Geest in je leven, neem dan deze broederlijke waarschuwing van me aan: het ontvangen is nog maar de eerste fase, er komt nog veel meer! Deze heerlijke, bovennatuurlijke, Goddelijke liefde die in jou is uitgestort - Goddelijk, compleet, volmaakt - moet nu worden uitgewerkt. Een Schriftgedeelte uit Filippenzen is in dit opzicht heel verhelderend: Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. (Filippenzen 2:12-13) Merk de twee zinsneden op: 'werk aan' en God Die 'in u werkt'... Die twee gaan samen. God werkt in ons, en wij moeten vervolgens werken aan datgene wat God in ons heeft gewerkt. Als God niet in ons had gewerkt, hadden wij niets om aan te werken. Ik hoop dat je dit belangrijke punt kunt pakken en dat het tot je doordringt. De beperking aan wat God in ons kan werken, ligt bij datgene waar wij aan werken. Als wij ermee stoppen te (blijven) werken aan datgene wat God in ons heeft bewerkt, dan is er voor God ook geen reden om te blijven werken in ons. Maar als wij blijven werken aan, dan gaat God ook door met werken in... Het initiatief komt - zoals altijd - van God, niet van ons. Maar het werken aan is onze verantwoordelijkheid.

Heer, dank U wel dat Uw Heilige Geest elke dag blijft werken in mij, zodat ik steeds in Uw kracht, kan blijven werken aan wat U door Uw Geest in mij heeft bewerkt. Ik prijs Uw naam voor Uw doorgaande werk in mij leven. Amen.