Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Werking van krachten

Leestijd: 3 min.

Ongeveer in dezelfde tijd dat God me leidde in het bidden voor genezing, leidde God mij ook in een andere bediening, die ik eveneens ging zien als een toepassing van de ‘werking van krachten’. Hij begon me te gebruiken om in het openbaar demonen uit te werpen, in lijn met Jezus’ bekende woorden vlak voor Zijn hemelvaart, uit Markus 16:17-18: Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Er waren mensen die bezwaar maakten tegen het lawaai en de wanorde die vaak gepaard gingen met deze bediening. Maar in de evangeliën las ik dat de bediening van Jezus ook vaak gepaard ging met dergelijke manifestaties, dus besloot ik ermee door te gaan. In de daarop volgende jaren heb ik duizenden mensen wonderbaarlijk bevrijd zien worden van demonische onderdrukking. Als we verlangen naar een onbelemmerde werking van de gaven van de Heilige Geest, dan moeten we onszelf soms losmaken van onze gevestigde ideeën over hoe we ons zouden moeten gedragen ‘in de kerk’.

Een andere sleutel tot het uitoefenen van geestelijke gaven is gevoeligheid te ontwikkelen voor de Heilige Geest en ruimte voor Hem te maken, zodat Hij kan bewegen waar en wanneer Hij wil. Op een keer waren Ruth en ik aan het lunchen met een christelijk echtpaar. De vrouw vertelde dat ze een genetische afwijking had waardoor haar lichaam bepaalde aminozuren niet kon verdragen. Haar hersenen werden geleidelijk aan, maar steeds sneller, afgebroken.

Haar man moest weg naar een volgende afspraak en wij liepen met deze vrouw terug naar haar appartement. Op de parkeerplaats stonden we stil om afscheid te nemen, maar door een aandrang van de Heilige Geest zei Ruth: ,,Laat me voor u bidden.’’ Na het gebed vertrokken we. Ongeveer drie weken later vertelde haar man ons dat zijn vrouw volkomen genezen was. Dit werd later bevestigd in hetzelfde ziekenhuis waar ze het slechte nieuws over haar afwijking had gekregen. God had één plaats en één moment vastgesteld waarop Hij Zijn genezing beschikbaar maakte. Omdat Ruth gereageerd had op het signaal van de Heilige Geest, kwam er genezing en werd God verheerlijkt.

Het is belangrijk dat we leren gevoelig te worden voor de stem van de Heilige Geest, zodat we de momenten leren herkennen, waarop God ons gebruiken wil om gehoor te geven aan de Grote Opdracht die Hij ons als gelovigen gaf, vlak voordat Hij ten hemel voer.

Gebed van de dag

Heer Jezus, ook ik wil gehoor geven aan uw Grote Opdracht en in de kracht van Uw Geest functioneren – gevoelig zijn voor de stem van Uw Geest – om mensen te genezen en in de vrijheid te leiden in Uw naam! Wilt U me hiervoor bekwaam maken, Heer, zodat ik een bruikbaar instrument ben in Uw handen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SOEDAN

  • Bid dat het tweede gedeelte van onze training in Zuid Soedan door kan gaan, ondanks het coronavirus en het gebrek aan vliegreizen.
  • Bid voor het MII (Media Impact International) team dat ons helpt bij het verbeteren van onze online platforms en social media, om meer mensen te kunnen bereiken.
  • Bid dat God ons de werkers brengt die nodig zijn (voor training en voorbede).

ZENDINGSBERICHT SOEDAN

Tijdens het bezoek van Albert (directeur van DPM-Egypte) aan Zuid Soedan afgelopen december, heeft God een nieuwe deur geopend voor samenwerking met twee bedieningen – Ministry of Hope en Nation Inheritance. Alle bedieningen besloten om in februari samen een drie maanden durende School voor Discipelschap te beginnen voor 40 studenten uit Zuid Soedan en omringende landen. Pastor Peter kwam uit Egypte namens DPM, en gaf drie weken lang onderwijs uit De Pijlers. In maart was deze training afgelopen en de tweede sessie zou eind april worden gehouden Getuigenissen zijn te lezen op www.dpmuk.org/sudan.