Shop Doneer

Wie beheerst jouw denken?

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we: Iedereen heeft een soortgelijke vijand binnenin: het vlees. Voel je dus niet schuldig of ontmoedigd als je soms innerlijke strijd ervaart. Het kan betekenen dat je juist meer levend bent dan christenen die geen strijd kennen... De vijand loopt bij hen blijkbaar tegen geen enkele tegenstand aan. Kijk eens wat Paulus zegt in Romeinen 7:18:

Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.

Ik zeg wel eens: Het verschil tussen de apostel Paulus en de meesten van ons, is dat hij wist wat wij niet weten. Hij zei: ,,Ik weet dat er in mijn vleselijke natuur niets goeds aanwezig is. Daarom kan ik niet verwachten dat er iets goeds uit voortkomt. Ongeacht hoe graag ik het goede wil doen, ik sta in een voortdurende strijd met iets in mij dat niet wil doen wat goed is.''

Die strijd op zichzelf is in zekere zin een goed teken. Het is een teken dat je leeft! Ik zal je zeggen dat Paulus beslist geen onvolwassen christen was op het moment dat hij Romeinen 7 schreef! Hij stond op de drempel van Romeinen 8, waarin hij begint met bekende, heerlijke waarheid: Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Die prachtige waarheid zal je niet kunnen doorgronden en binnengaan, als je niet eerst hebt geleerd af te rekenen met je vlees.

Daarom moeten we doorgaan naar Romeinen 8:6-8 (SV) en dit goed tot ons laten doordringen:

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Je vleselijke natuur de controle geven over je denken, dat is dood, maar je denken laten beheersen door de Heilige Geest, dat is leven en vrede! Er is geen enkele manier om je vleselijke natuur gehoorzaam te maken aan God. Je vlees zal God nooit gehoorzaam zijn. Accepteer dat. Probeer niet je vlees God te laten gehoorzamen, probeer ook niet het godsdienstig te maken. Neem het niet mee naar de kerk om door urenlange diensten misschien toch gehoorzaamheid te leren... Maak je geen illusies, je vleselijke natuur zal God nooit gehoorzamen. Het kan dat ook niet, zegt Paulus. Het is ongeneeslijk corrupt, een rebel tot in de wortel.

Wat is de oplossing? Gods oplossing is de doodstraf. Toen Jezus stierf aan het kruis, werd onze oude mens, die vleselijke natuur, de opstandeling, met Hem gedood. Wat wij moeten doen is ons eenvoudig toe-eigenen wat Jezus voor ons heeft bereikt aan het kruis:

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (Romeinen 6:6)

Dit is een historisch feit - of we het nu weten of niet, of we het nu geloven of niet. Maar áls we het geloven, dan zal het zijn werk in ons leven gaan doen. Prijs God!

Gebed van de dag

Machtige Heer Jezus, dank U wel dat ik mag staan in de overwinning van het kruis, en dat verdeeldheid, jaloezie, afgunst, competitie en trots geen plaats hebben in mijn leven. Ook mijn gezin en familie, en mijn geestelijke familie - het Lichaam van Christus waar ik bij mag horen - zullen vrij zijn en blijven van deze 'vijfde colonne' van de vijand. U Heer Jezus, heeft voor eens en voor altijd overwonnen aan het kruis! Ik prijs U! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.