Shop Doneer

Wie dien jij?

Leestijd: 1 min.
Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? (Romeinen 6:16).Paulus schrijft hier dat als we ons aan iemand overgeven, dan worden we slaaf van degene die we gehoorzamen. Als we ons bijvoorbeeld overgeven aan immoraliteit, dan worden we slaven van immoraliteit. We kunnen ons niet aan de zonde overgeven, zonder daar een slaaf van te worden. We moeten dus besluiten aan wie en wat we ons willen overgeven. Sommige mensen houden niet van keuzes maken, maar we kunnen er niet omheen.
Aan het einde van zijn leven stelde Jozua het volk Israël ook voor een keuze:Vrees dus de HEER en dien Hem oprecht en trouw. Doe de goden weg die uw voorouders aan de overkant van de Rivier en in Egypte hebben vereerd, en wees dienaren van de HEER. Als u de HEER niet verkiest te dienen, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ik en mijn familie, wij dienen de HEER (Jozua 24:14,15).
Jozua daagde de Israëlieten uit tot een keuze. Deze uitdaging tot een duidelijke keuze is vandaag nog net zo relevant. Het is niet de vraag òf we iemand gaan dienen, maar wie of wat we dienen. Dienen zullen we sowieso. Voordat we verlost werden, hadden we helemaal geen keuze; er was geen andere optie dan om een slaaf van de zonde te zijn en een dienaar van satan. Nadat we door ons geloof in Jezus Christus verlost zijn, krijgen we een andere optie: we kunnen ervoor kiezen om God te dienen en 'slaaf' te worden van de gerechtigheid.

Dank U Jezus voor Uw overwinning aan het kruis. Ik kies ervoor om alleen U te dienen en een 'slaaf' te zijn van de gerechtigheid. Ik proclameer dat mijn ledematen werktuigen zijn voor de gerechtigheid, overgegeven aan God voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.