Shop Doneer

Wie genade betoont, zal zelf genade ontvangen

Leestijd: 2 min.

Afgelopen dagen zagen hebben we geleerd dat we - aan de negatieve kant - er dus voor moeten waken Gods volk niet te vervolgen. Anderzijds - aan de positieve kant - kunnen we ook behoren tot degenen die Gods volk ontvangen en genade betonen. Als we dat doen, dan zullen we op onze beurt zelf ook genade van God ontvangen. We kijken nogmaals naar het Bijbelgedeelte in Mattheüs 10:41:

Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.

Jezus prikkelt Zijn toehoorders hier om Gods vermomming te doorzien, om te herkennen met wie we in werkelijkheid te maken hebben, en om een profeet of rechtvaardige te accepteren, vanwege wie hij is in God, en omwille van hoe God hem ziet. Als we dat doen, dan komen we in aanmerking voor dezelfde beloning. Als het een profeet is, dan komen we in aanmerking voor de beloning van een profeet. Als het een rechtvaardige betreft, dan komen we in aanmerking voor de beloning van een rechtvaardige. Vervolgens beschrijft Jezus een aantal basisreacties:

En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. (vers 42)

Met andere woorden, we zullen door God geoordeeld worden op basis van de manier waarop we zijn omgegaan met Gods kinderen, vooral ten tijde van vervolging of wanneer zij in nood zijn. Juist vandaag (en naarmate de tijd vordert) zijn er zoveel kansen om praktische hulp te bieden aan kinderen van God. En de Bijbel belooft dat je je loon daarvoor zult ontvangen.

Je hoeft over het algemeen niet ver te zoeken om kinderen van God tegen te komen die gezegend kunnen worden met praktische hulp. De laatste jaren vormen alleengaande ouders een vaak vergeten doelgroep in onze Kerken, die de druk van een gezin in hun eentje moeten zien te overwinnen. Laten we herkennen dat ook hierin God verwacht dat we uitreiken en omzien naar elkaar. Denk ook aan wezen, weduwen, ouderen, alleengaanden die eenzaam zijn. Maar als jij zelf tot deze doelgroepen hoort, kijk dan ook wat jij zelf mogelijk kunt doen om weer anderen te helpen...

Gods hart is dat we omzien naar elkaar, en je zult merken dat je je gezegend voelt als je die keuze maakt...

Gebed van de dag

Vader, open mijn ogen om in de drukte van elke dag de mensen te zien die ik namens U mag helpen, praktisch of geestelijk. Help mij om om te zien naar broers en zussen in nood, en namens U een zegen te zijn voor anderen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ETHIOPIË

  • Yemane is al lange tijd onze zendingswerker in Ethiopië. Hij is al drie maanden ziek en krijgt nierdialyse. Bid dat God zijn nierfunctie herstelt, en hem volledig geneest.
  • Dereks video’s over de Fundamentenserie zijn ondertiteld en ingesproken in het Amhaars, en de andere boodschappen en video’s zijn gedeeld met lokale voorgangers. Bid dat dit materiaal nog verder verspreid wordt om gelovigen te helpen een sterk fundament van geloof te leggen.