Shop Doneer

Wie heeft u betoverd?

Leestijd: 3 min.

De afgelopen weken hebben we gezien dat alleen het Kruis de basis is om alles te ontvangen wat God voor de gelovigen beschikbaar heeft gemaakt. Paulus zegt in Romeinen 8:32: Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Die laatste woorden moeten we goed tot ons laten doordringen. God wil ons met Jezus alles geven, maar zonder Hem niets.

Ten tweede is het Kruis de basis van satans totale nederlaag. We kunnen hem alleen overwinnen op basis van het Kruis. Deze twee belangrijke feiten probeert satan aan het oog van de Gemeente te onttrekken. Want wat eenmaal door het Kruis is bewerkt, kan hij niet veranderen. Maar wat satan wél kan doen – en dat probeert hij dan ook voortdurend – is de aandacht afleiden van het Kruis. Als de Gemeente uit het oog verliest wat het offer van Jezus heeft bewerkt, profiteert ze niet langer van de voorrechten ervan en is zij niet in staat om Christus’ overwinning toe te passen. Dit zien we heel duidelijk in Galaten 3:1: O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder ú gekruisigd was?

Dit is een opmerkelijke uitspraak. Paulus zegt tegen Geestvervulde christenen: Wie heeft u betoverd? Ik ben erachter gekomen dat het woord ‘toverij’ gebruikt wordt voor de geestelijke machten die vanuit satans koninkrijk over de aarde worden losgelaten. Als ik het woord ‘Geestvervuld’ hoor, maar vervolgens kijk naar de levens van sommige christenen, dan denk ik wel eens: Inderdaad ‘vol van de Geest’, maar niet meer dan een vingerhoed. Je kunt een vingerhoed tot de rand toe vullen, of een glas of een badkuip… alle drie heten ‘vol’, maar hebben niet dezelfde inhoud. Ik denk dat sommige Geestvervulde christenen zich niet realiseren dat satan een strategie tegen hen heeft en oorlog tegen hen voert; ze zijn zich er totaal niet van bewust.

In 1963 was ik net naar de Verenigde Staten geëmigreerd en kwam ik in een pinkstergemeente met problemen. De vrouw van de voorganger was verliefd geworden op één van de kerkenraadsleden. Zij scheidden allebei van hun partners en trouwden met elkaar. Vervolgens kregen zij het voorgangerschap over de gemeente. Toen ik met de gemeenteleden sprak over deze vreemde situatie, zeiden ze: ‘Er is iets met die vrouw. Als ze naar je kijkt, lopen de rillingen over je rug en weet je niet wat je zeggen moet.’ Ze had die gemeente volledig in haar macht. Mijn vrouw en ik hadden zoiets niet eerder meegemaakt en ik begon God te zoeken. Het stel was inmiddels verhuisd, maar de gemeente zat nog steeds onder haar invloed. Toen las ik dit vers: O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? Plotseling wist ik dat de mensen in deze gemeente betoverd waren. Ik kon het eerst niet geloven, maar toen de waarheid tot me doordrong, hebben Lydia en ik in gebed de macht verbroken. De gemeente kwam vrij van de toverij en werd hersteld.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor het feit dat ik helemaal bij U mag horen en in de Heer Jezus niet onder invloed hoef te staan van toverij. Open mijn ogen Heer, zodat ik voortdurend en in iedere situatie U Zelf voor ogen houdt. Vul mijn denken met U Zelf heer Jezus, zodat de tegenstander geen enkele manier vindt om mij te beïnvloeden. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

RUSLAND

  • Onze zendingswerkers hebben het plan naar Rostov-aan-de-Don en naar Krasnodar te gaan met Dereks boeken, als de grenzen naar Rusland open zijn. Bid om Gods wil in deze situatie.
  • We bereiden ook een reis voor naar Astrakan, waar we weeshuizen en kerken gaan bezoeken en Dereks boeken meenemen. Bid om de leiding van de Heer voor deze reis.
  • Ook plannen we naar Macedonië en Albanië te reizen, waar we het Evangelie zullen prediken in tenten met 250-300 zitplaatsen. Bid om een geslaagde bediening daar.