Shop Doneer

Wie is God?

Leestijd: 3 min.

Een belangrijke en karakteristieke basishouding van God kunnen we omschrijven als: 'genadig en rechtvaardig', of anders gezegd 'barmhartig en gestreng'. Vele mensen vandaag krijgen deze twee eigenschappen van God niet gecombineerd. Ik zie ze echter als de twee kanten van een munt en alleen als beide kanten aanwezig zijn is het een geldige munt. Beide kanten zijn nodig om de munt waarde te geven. Zo is het ook met God: genade gecombineerd met gerechtigheid.

In Exodus 34 daalde God neer in een wolk, kwam tot Mozes en proclameerde zijn naam. Nu is het zo dat in de Bijbel de naam van God, of van wie dan ook, altijd een sleutel is tot zijn of haar karakter. Dus toen God Zijn naam aan Mozes bekendmaakte, openbaarde Hij hem ook Zijn karakter. Dus laten we de naam van God, zoals Hij die uitriep hier in Exodus 34:5-7, lezen:

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw (in het Engels; waarheid), Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

Hier zien we duidelijk de twee tegengestelde kanten van Gods natuur, die toch één is. Enerzijds zien we Zijn barmhartigheid, anderzijds Zijn gerechtigheid en gestrengheid. In deze tekst zien we zeven aspecten van Zijn barmhartigheid ontvouwd:

 1. Hij is barmhartig.
 2. Hij is genadig.
 3. Hij is lankmoedig, oftewel, geduldig.
 4. Hij is ook groot van goedertierenheid (soms vertaald als 'bestendige liefde')
 5. Hij is waarachtig en trouw.
 6. Hij bestendigt goedertierenheid aan duizenden (NBV: 'bewijst duizenden geslachten zijn liefde'.)
 7. Tenslotte wil Hij de zonde en de overtreding vergeven.

Hier zien we dus zeven kanten van Gods barmhartigheid. Maar laten we nooit vergeten dat Gods gestrengheid en oordeel hiermee niet aan de kant worden gezet. Dit vinden we terug in de laatste twee aspecten van Gods Naam. Hij zal de schuldige niet onschuldig houden, en Hij bezoekt de ongerechtigheid van een generatie aan de daaropvolgende drie generaties, als zij slecht zijn ten opzichte van God. We kunnen dus wel altijd bezig zijn met Gods barmhartigheid (en de verlosten des Heren zullen dat ook doen. De psalmist zegt: Van des Heren goedertierenheid zal ik altijd zingen, maar we mogen de andere kant van God ook niet vergeten; Zijn gestrengheid en oordeel zal Hij openbaren wanneer dat nodig is.

Gebed van de dag

Heer, de schijnbare tegenstelling van deze twee kanten van uw karakter zal ik misschien nooit helemaal begrijpen, maar ik wil U steeds beter en dieper leren kennen. Van Uw goedheid zal ik altijd zingen! Amen.

Boeken over wie God is

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is? Kijk dan eens naar deze titels:

 • In het dagboek De Namen van God bevat dagelijkse studies naar de verschillende namen van God die we tegenkomen in de Bijbel. Ontdek wat Gods verschillende namen vertellen over Zijn karakter.
 • God incognito vertelt over hoe God zichzelf openbaart in Zijn Woord. Hij vermomt zich als het ware om tot ons door te dringen.
 • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt Gods wil te onderzoeken en je leven toe te wijden aan God.
 • In het boekje Wie is de Heilige Geest? ontdek je wie de Heilige Geest is en wat Hij in en door jouw leven wil doen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.