Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wie uit God geboren is, overwint de wereld

Leestijd: 3 min.

Om onze analyse over de oude mens en de nieuwe mens af te ronden, zullen we kort kijken naar de aard (of de natuur) van de nieuwe schepping die we in Christus zijn. De apostel Petrus schrijft aan wedergeboren christenen:

u, die opnieuw geboren bent, bent niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petrus 1:23)

De aard van een zaad bepaalt de aard van het leven dat eruit voortkomt. Als je een sinaasappelpit plant, dan krijg je geen appels. Als je een appelpit zaait, dan krijg je geen sinaasappelboom. Wanneer jij, als vleselijk mens, bent geboren uit vergankelijk zaad, dan zul je ook een vergankelijk leven hebben - een leven dat onderworpen is aan bederf. Als je echter, zoals Paulus hier beschrijft, wedergeboren bent uit onvergankelijk zaad, dan zul je een onvergankelijk leven genieten, want het is onmogelijk dat onvergankelijk zaad een vergankelijk leven zou voortbrengen. Het sleutelwoord dat de nieuwe mens beschrijft is onvergankelijk.

Wat is het zaad waar de nieuwe mens uit voortkomt en wat hem onvergankelijk maakt? Het is Gods woord! Gods onvergankelijke Woord brengt onvergankelijk leven voort. Jakobus 1:18 zegt:

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Zie je dat de nieuwe mens voortkomt uit de waarheid? De waarheid van Gods woord schept in ons een onvergankelijke natuur.

Wat betekent dit met betrekking tot onze neiging om te zondigen? 1 Johannes 3:9 zegt:

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

Derek Prince werd inmiddels ruim tachtig jaar geleden geboren uit God... Betekent dit dat Derek Prince na zijn redding nooit meer heeft gezondigd? Ik kan je verzekeren dat dit niet het geval is! Toch zegt dit Bijbelvers dat ik niet kan zondigen. Mijn conclusie is dat Johannes niet spreekt over het individu zelf, maar over de nieuwe mens in het individu. Omdat hij geboren is uit onvergankelijk zaad, is de nieuwe mens in jou en mij niet in staat om te zondigen.

Wat hou ik van de tekst uit 1 Johannes 5:4: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En 'al wat' betekent ook 'al wie'. De apostel Johannes spreekt hier niet over Kees, Jan of Els, maar over de nieuwe mens in ons, die is voortgebracht door het woord van God. Nogmaals, onvergankelijk zaad brengt een onvergankelijke natuur voort. Betekent dit dat we nooit meer kunnen zondigen als we zijn wedergeboren? Nee. Het hangt er helemaal van af door welke natuur we ons leven laten bepalen. De oude mens kan het niet laten te zondigen. De nieuwe mens kan niet zondigen. Wat je doet, is afhankelijk van wie in jouw leven de leiding heeft. Iemand die nog niet is wedergeboren, kan het niet helpen dat hij zondigt, want zijn aard, zijn natuur, zet hem daartoe aan. Maar iemand die wedergeboren is, heeft een keuze. Als we toestaan dat de oude natuur zich opnieuw doet gelden, zullen we zondigen. Maar als we toestaan dat de nieuwe natuur de leiding houdt, dan zullen we niet zondigen.

Welke optie je ook kiest, probeer vooral niet om je oude mens een godsdienstige levensstijl aan te leren! Zeg in plaats daarvan:

Mijn oude mens - de rebel, de vergankelijke - werd in Jezus gekruisigd, zodat ik bevrijd kon worden van die boze en vergankelijke natuur. Door het Woord van God heb ik een nieuwe natuur gekregen, die de leiding over mijn leven overneemt.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U geen halve maatregelen nam, toen U mij aannam als Uw kind. Ik prijs U dat U mij bevrijd heeft van die boze, vergankelijke natuur, en dat de nieuwe mens die U in mij geboren is, voortaan de leiding heeft! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.