Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wij horen hier gewoon niet thuis!

Leestijd: 3 min.

Ik hoop dat je niet boos op me wordt om wat nu volgt... Dan kun je beter boos worden op Johannes, die het geschreven heeft:

Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. (1 Johannes 5:19)

(Het Boek zegt: Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is.) Een meer letterlijke vertaling zou zijn: ,,De hele wereld ligt in de boze.'' Wie is de boze? Satan. Met andere woorden: satan heeft de hele wereld onder zijn controle. Openbaring 12:9, opnieuw een gedeelte dat door Johannes is opgeschreven, geeft in één vers vier belangrijke titels van satan:

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.

Onze tegenstander is allereerst de duivel. Het Griekse woord diabolos betekent letterlijk 'lasteraar' of 'door-elkaar-gooier'. Verder is hij ook satan, wat betekent 'de vijand', 'de tegenstander'. Ten derde is hij een draak, een monsterlijk, beangstigend schepsel. Tenslotte is hij een sluwe slang. Als hij zich niet door de voordeur naar binnen kan werken, glipt hij binnen via de afvoerpijp. Wat doet satan in deze vier rollen? Hij verleidt de hele wereld.

Als je al deze Bijbelse uitspraken over de wereld, die onder invloed staat van de tegenstander, aanvaardt, dan moet je je realiseren dat wij als toegewijde volgelingen van Jezus geen plaats hebben in deze wereld. We horen er gewoon niet in thuis. De lijst die ik eerder gaf van de vormen van misleiding die de wereld biedt, is verre van compleet. We moeten bevrijd worden van wereldse meningen, waarden, oordelen, verleidingen en druk. We kunnen niet toestaan dat één van deze dingen ons denken dicteert.

De belangrijkste kanalen waardoor de wereld haar cultuur op ons overbrengt en druk uitoefent, zijn zonder twijfel de televisie en andere moderne media, zoals het internet. Daarmee zeg ik niet dat alle televisie verkeerd is, maar de tv brengt, als je niet oplet, wel de wereld jouw huis en je denken binnen. Televisie verleidt en manipuleert. Wat mij betreft is het een voorbeeld van 'toverij' of 'geestelijke controle' op zeer grote schaal. Het doel van veel tv-reclames bijvoorbeeld is ervoor te zorgen dat je allerlei dingen wilt die je niet nodig hebt en die niet noodzakelijk goed voor je zijn, en dat je dingen koopt die je je niet kunt veroorloven. En het werkt! Adverteerders geven miljoenen euro's uit aan reclame, omdat ze een veelvoud ervan terugverdienen. Over jouw levensstijl kan ik niet beslissen, maar de mijne heb ik wel heel bewust gekozen. En ik kan je vertellen dat ze niet beheerst wordt door de televisie. Dat is overigens geen offer voor me! Voor mij zou enkele uren per dag tv kijken voelen als een marteling. Ik zeg niet dat iedereen zo moet zijn, maar durf jezelf wel de vraag te stellen: Waar komen mijn waarden, normen, meningen, oordelen en prioriteiten vandaan?

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat ik helemaal en radicaal voor U leven mag! Dank U dat ik al mijn waarden, normen, meningen, oordelen en prioriteiten, mag ontvangen vanuit Uw Woord, en dat Uw Geest die in mij woont, mij gevoelig maakt voor Uw dagelijkse leiding, zodat ik mijn tijd besteedt tot eer van U. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.