Shop Doneer

Wij veranderen, niet Hij...

Leestijd: 1 min.
We hebben te maken met een onoverbrugbare kloof tussen Gods gedachten en die van ons. En terwijl we dit tot ons laten doordringen, moeten we vervolgens één belangrijk feit goed voor ogen houden. Op zich is het simpel en vanzelfsprekend, maar toch moet het duidelijk gezegd worden. We vinden het in Maleachi 3:6:
Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd. (NBG)
Als we hier even iets langer over nadenken, zien we de logica van deze stelling. We weten immers allemaal dat God volmaakt is, dus als Hij wèl zou veranderen, dan zou die verandering noodzakelijk een verandering ten slechte zijn. Iets wat volmaakt is, kan namelijk niet nog beter worden. Logischerwijs zou dus iedere verandering voor Hem een verandering achteruit zijn - een verandering ten slechte... Maar God en zijn wegen en gedachten zijn volmaakt èn onveranderlijk.
God past zijn gedachten (NBV zegt 'plannen') en wegen niet aan, ze zijn vast en veranderen niet. Om het eens te kunnen worden met God en met Hem te kunnen wandelen, is er dus maar één mogelijkheid: wij zullen onze wegen en gedachten moeten veranderen! Wij zullen onze wegen en gedachten moeten aanpassen aan die van Hem. Er is geen andere manier om met Hem in harmonie te kunnen leven.
In het leven van iedere christen is dus een diepe, radicale verandering van denken, plannen en gedrag (wegen) nodig. Dat is de enige manier om 'het eens te kunnen worden met God'. Het goede nieuws is echter dat die verandering van denken en gedrag een uitdagende, heerlijke weg is van wandelen met Hem, zodat onze gemeenschap en vriendschap met Hem groeit en zich verdiept. Dan zullen we die harmonie met Hem beleven die Amos 3:3 beschrijft als 'tezamen gaan': één worden.
In de volgende overdenkingen zullen we bekijken hoe God het voor ons mogelijk maakt om onze wegen en gedachten in lijn te brengen met die van Hem.

Dank U wel Heer, dat U volmaakt bent en daarom onveranderlijk. Ik wil tegen U zeggen, Heer, dat ik wil dat U mij verandert, elke dag opnieuw, zodat mijn gedachten en wegen in lijn komen met die van U. Neem mijn leven in Uw handen Heer, zodat ik U eer breng. Amen.