Shop Doneer

Wij zijn het zout van de aarde

Leestijd: 2 min.
Voor mij als christen is het mijn eerste motivatie om Jezus Christus te behagen in alles wat ik doe. Op het moment dat we beginnen te leven om Jezus te behagen, dan is het onvermijdelijk dat ons leven compleet anders wordt dan dat van anderen die leven naar de standaarden van de geest van deze tijd.
In Mattheus 5:13 onderwijst Jezus ons dat christenen 'het zout der aarde' zijn. Ik geloof dat zout drie praktische eigenschappen heeft die van toepassing zijn op ons leven als christen. In de eerste plaats zuivert en reinigt het; het is bederfwerend. Bijvoorbeeld, bij een pijnlijke keel is gorgelen met zout water een bekend en probaat middel dat het genezingsproces versnelt. Zoutoplossingen worden ook gebruikt in sommige medische behandelingen, en zeezout kan helpen om tandplak te verwijderen of om tandvleesontsteking te voorkomen.
Ten tweede is zout ook een conserveermiddel. In de dagen voordat koeling bestond, werd zout gebruikt om vlees te behandelen zodat het langer bewaard kon worden. Zeelieden gebruikten zout om vlees te conserveren voor hun lange zeereizen. Het zout trok al het vocht weg uit het vlees, waardoor een perfecte broedplaats voor bacteriën werd verwijderd. Zo voorkwam het zout dat het vlees ging rotten of bederven. Ten derde wordt zout gebruikt om voedsel op smaak te brengen en acceptabel te maken, waar het anders onsmakelijk zou zijn geweest.
Als christenen hebben we de opdracht om voor onze samenleving te doen wat zout doet in de natuurlijke orde. 1. Wij zijn verantwoordelijk om onze samenleving te zuiveren en reinigen door onze aanwezigheid, door onze invloed en door onze gebeden. We behoren een zuiverende invloed te hebben, die niet samengaat met de kwade krachten, maar hen juist actief wederstaat. 2. Wij behoren onze samenleving te conserveren, door de machten van verderf die haar willen verwoesten, te stoppen. Gemanifesteerd bederf is aan het werk op ieder terrein van onze samenleving: sociaal, politiek, moreel en educatief. Maar wij horen een invloed te zijn die deze machten van bederf in bedwang houden, en hen niet vrij laten regeren. 3. Wij moeten voor de samenleving zijn wat zout is voor voedsel. Wij moeten de plaats bereiden waar we smaakvol en acceptabel zijn en ons beroepen op God. Wij moeten onze samenleving acceptabel voor God maken, door onze aanwezigheid. Wij behoren Gods oordeel terug te houden en anderen te attenderen op Zijn genade, door onze aanwezigheid.
Eén van de belangrijkste manieren waardoor we dit kunnen doen, is door aan de wereld te demonstreren dat er een mate van kracht is waar de wereld niets vanaf weet, een kracht die niet grof, wreed of agressief is. Deze kracht onderdrukt anderen niet, maar tilt hen juist omhoog. Deze kracht exploiteert niet en maakt hen geen slaven, maar is zorgzaam en bevrijdend. Deze kracht vernietigt niet, maar geneest.

Hemelse Vader, dank U voor de kracht die ik mag zijn in deze wereld, door voor U en door U een lichtend licht te zijn dat Uw heerlijkheid afstraalt en een zoutend zout dat bederf weert en dat smaak geeft om deze wereld voor U aanvaardbaar te maken. Zo wil ik zijn Heer, in Uw kracht! Amen.