sluit
Shop Doneer

Wijs satans vervalsingen radicaal af

Leestijd: 2 min.
We zagen gisteren dat wat we ontvangen als Gods stem, volledig in lijn moet zijn met de Bijbel. Zo niet, dan kun je er zeker van zijn dat het niet Gods stem was die je hebt gehoord. Het is vandaag zeker geen overbodige luxe om nog eens expliciet te waarschuwen voor satans misleidingen - de massamedia staan er vol van en als christenen moeten we oppassen en zorgen dat we satans vervalsingen herkennen en afwijzen. Hij heeft namelijk veel vervalsingen voor de stem van de Heer. In Jesaja 8:19-22 staat hierover een waarschuwing die zo accuraat is voor onze tijd, dat het bijna lijkt of Jesaja onze hedendaagse cultuur kende: En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van de doden en de waarzeggende geesten, die fluisteren en mompelen - zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden raadplegen? Naar de wet en het getuigenis! Als ze niet spreken naar dit woord (namelijk de wet en het getuigenis) dan is er voor hen geen dageraad; ze zijn in de duisternis. (En dan volgt het oordeel voor degenen die boodschappen geven (of ernaar luisteren) die niet van God komen:) Dan trekt men rond, gedrukt en hongerig, en wanneer men hongert, zal men in woede uitbarsten, en zijn koning en zijn God vervloeken; en men zal de blik omhoog richten en men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in uiterste duisternis worden zij geduwd. (NASB) Wat een vreselijke lijst aan het einde van dit vers: benauwdheid, duisternis, beangstigende donkerheid... Sommige vertalingen spreken van 'nacht overal'; dat is het resultaat van misleiding, het luisteren naar satans vervalsingen. De wereld is vol van deze vervalsingen. Het zou te veel tijd kosten ze allemaal op te sommen, maar een aantal wil ik toch noemen. Ten eerste: mediums en spiritisten, zoals omschreven in Jesaja 8. Waarzeggers, horoscopen, glaasje draaien, tarotkaarten, koffiedik kijken, verschillende vormen van mentale concentratietraining, etc. Geloof me, ik spreek uit ervaring. Voordat ik de Heer leerde kennen, zat ik diep in yoga en meditatie en ik ken de duisternis waar ik me toen in bevond. Ik herinner me ook nog de worsteling om vanuit die duisternis naar het licht en de waarheid van de Bijbel en de Here Jezus Christus te komen. Het gevolg van deze misleidingen hebben we gezien in Jesaja 8. Maar als we wandelen volgens de Bijbel, dan zullen we het licht altijd bij ons hebben. Psalm 119:105 zegt immers: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als we wandelen met de Bijbel, dan lopen we nooit in het duister. We kunnen misschien niet altijd even ver vooruitkijken, maar we hebben altijd voldoende licht om de volgende stap te zetten op ons pad. Houd dus in gedachten dat de belangrijkste vereiste om de stem van God te verstaan is dat hetgeen we ontvangen als Gods stem, in volledige harmonie en samenspraak is met Gods Woord.


Heer, elke verleiding om raad te zoeken bij andere raadgevers dan U en Uw Woord wijs ik resoluut af. Als er in mijn verleden op dit gebied misstappen zijn geweest Vader, dan vraag ik U mij te vergeven en mij vrij te zetten van elke negatieve, kwade invloed, op basis van Jezus' volmaakte offer. Amen.