Shop Doneer

Wijs satans vervalsingen radicaal af

Leestijd: 3 min.

We zagen gisteren dat wat we ontvangen als Gods stem, volledig in lijn moet zijn met de Bijbel. Zo niet, dan kun je er zeker van zijn dat het niet Gods stem was die je hebt gehoord. Het is vandaag zeker geen overbodige luxe nog eens expliciet te waarschuwen voor satans misleidingen - de massamedia staan er vol van en als christenen moeten we oppassen en zorgen dat we satans vervalsingen herkennen en afwijzen.

Hij heeft veel vervalsingen voor de stem van de Heer. In Jesaja 8:19-22 staat hierover een waarschuwing die zo accuraat is voor onze tijd, dat het bijna lijkt of Jesaja onze hedendaagse cultuur kende:

Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en ​waarzeggers​ met hun gelispel en geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord (de wet en het getuigenis) spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. (En dan volgt het oordeel voor degenen die boodschappen geven of ernaar luisteren die niet van God komen:) Men zal er terneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men hongerlijdt, zal men uitbarsten in woede, en zijn ​koning​ en zijn God ​vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden, het donker in.

Wat een vreselijke lijst aan het einde van dit vers: benauwdheid, duisternis, angstaanjagende donkerheid en sommige vertalingen spreken van nacht overal; dat is het resultaat van misleiding, het luisteren naar satans vervalsingen. De wereld is vol van deze vervalsingen. Het zou te veel tijd kosten ze allemaal op te sommen, maar een aantal wil ik er toch noemen. Ten eerste: mediums en spiritisten, zoals omschreven in Jesaja 8. Waarzeggers, horoscopen, glaasje draaien, tarotkaarten, koffiedik kijken, verschillende vormen van mentale concentratietraining, etc. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Voordat ik de Heer leerde kennen zat ik diep in yoga en meditatie en ik ken de duisternis waar ik me toen in bevond. Ik herinner me ook nog de worsteling om vanuit die duisternis naar het licht en de waarheid van de Bijbel en de Here Jezus Christus te komen. Het gevolg van deze misleidingen hebben we gezien in Jesaja 8. Maar als we wandelen volgens de Bijbel, dan zullen we het licht altijd bij ons hebben. Psalm 119:105 zegt immers:

Uw woord is een ​lamp​ voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Als we wandelen met de Bijbel, dan lopen we nooit in het duister. We kunnen misschien niet altijd even ver vooruitkijken, maar we hebben altijd voldoende licht om de volgende stap op ons pad te zetten. Houd dus in gedachten dat de belangrijkste vereiste om de stem van God te verstaan is dat hetgeen we ontvangen als Gods stem, in volledige samenspraak is met de Gods Woord.

Gebed van de dag

Dank U wel Heer, voor Uw levende Woord dat mijn licht is en de maatstaf waaraan ik alles wat ik hoor kan toetsen. Geef mij de wijsheid en onderscheiding om ver weg te blijven van de duisternis en het occulte. Heer, verlicht mijn pad; mijn toekomst is in Uw handen; help mij om steeds alleen maar U te volgen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ANGOLA / MOZAMBIQUE

  • De herziene Portugese Fundament van geloof door bijbelstudie is gedrukt voor Angola en Mozambique. Bid om een vlotte distributie en een wijs gebruik door de bedieningen, voor onderwijsdoeleinden en voor het doen opstaan van sterke leiders.
  • Bid dat er dit jaar meer van de 22 Portugese titels kunnen worden gedrukt voor deze twee landen.