Shop Doneer

Wijsheid is niet hetzelfde als intelligentie

Leestijd: 3 min.
Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht. (Spreuken 9:10)

Door de vreze des Heren ontvangen we een wijsheid die ons in staat stelt relatie te hebben met de heilige God. En als we relatie hebben met Gods heiligheid, bewegen en wonen we in de zuiverende vreze des Heren, die ons heiligt. Daardoor wijken we van het kwaad en bewaren we de geboden van de Heer.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wijsheid en intellectuele ontwikkeling. Het is mogelijk om hoogopgeleid te zijn en tegelijkertijd een dwaas te blijven. Veel van de problemen in de wereld van vandaag worden veroorzaakt door hoogopgeleide, intellectueel goed ontwikkelde dwazen.

De wijsheid waarover de Bijbel spreekt, verschilt erg van intellectuele ontwikkeling, opleiding, of wetenschappelijke geleerdheid. In Psalm 51 kwam David ten diepste tot de kern van deze waarheid. Sprekend tot de Heer vanuit een gebroken, berouwvol hart, schreef hij:

Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend. (Psalm 51:8)

God verlangt waarheid in het binnenste - waarheid die komt door de vreze des Heren. Als we waarheid hebben in ons binnenste - als we zuiver, oprecht en open zijn naar God toe - belooft Hij ons wijsheid bekend te maken.

Wijsheid is dus niet hetzelfde als intelligentie. Meer dan in het verstand, zit wijsheid in het verborgene van de mens - in zijn geest, in zijn diepste innerlijk dat verbonden is met de Schepper. Het verborgene van de mens is de plek waar God wil dat we de vreze des Heren ontwikkelen, zodat we Zijn wijsheid kunnen ontvangen.

Het enige kanaal waardoor we Gods wijsheid kunnen ontvangen, is de vreze des Heren. Er is geen andere weg waarlangs Gods wijsheid ons leven kan binnenkomen dan de vreze des Heren.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U mij zegent met Uw bovennatuurlijke, Goddelijke wijsheid, die tot mij komt doordat ik de vreze des Heren koester. Doordat ik relatie met mag hebben met de Hoogheilige, wijkt mijn hart van het kwade en houd ik Uw geboden. Amen.

Boeken over wijsheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wijsheid of de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Waar volgens de wereldse wijsheid trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • Zegeningen uit de Psalmen is een heerlijk boek om elke dag ondergedompeld te worden in de wijsheid, troost en bemoediging van Gods Woord.
  • Het dagboek Wandelen met God is een uitnodiging om jouw gedachten af te stemmen op Gods gedachten en wijsheid.
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren. De proclamatiekaart De gaven van de Geest spreekt onder andere over de vrucht van wijsheid.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.