Shop Doneer

Een schone lei

Leestijd: 2 min.

Vergeving is een van de meest wonderlijke aspecten van Gods karakter. Als Hij vergeeft, dan doet Hij dat volkomen. In het boek van de profeet Micha wordt deze waarheid prachtig beschreven:

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid ​vergeeft, Die voorbijgaat aan de ​overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun ​zonden​ werpen in de diepten van de zee. (Micha 7:18-19)

Is dat niet geweldig? Alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan – alles waardoor we ons schuldig voelen; elke terechte of onterechte beschuldiging die de vijand tegen ons uit, heeft God onder Zijn voeten vertrapt en onze zonden heeft Hij in de diepten van de zee geworpen.

Corrie ten Boom merkte op dat als God onze zonden in de zee werpt, Hij er een bordje bij zet: 'Verboden te vissen!' Keer nooit terug en probeer nooit dingen weer op te halen die God al heeft weggedaan en begraven. Als God je heeft vergeven, dan ben je ook vergeven. Er worden verder geen vragen meer gesteld. Gods vergeving is volmaakt. In Jesaja 43:25 zegt Hij tegen Zijn volk:

Ik, Ik ben het Die uw ​overtredingen​ uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw ​zonden​ denk Ik niet.

Als God ons vergeeft, dan wist Hij het verslag van onze zonden uit; onze lei is schoon. God heeft geen last van een slecht geheugen, maar Hij heeft de kracht om ervoor te kiezen onze zonden te vergeten. En als Hij vergeeft, dan vergeet Hij ook.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het reinigende bloed van Jezus. Ik proclameer dat U mij volledig heeft vergeven en het verslag van mijn zonden hebt uitgewist. U bent mijn zonden vergeten, en dat zal ik ook doen. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.