Shop Doneer

Wonen in veiligheid

Leestijd: 2 min.

We zijn op zoek naar een blijvende bron van veiligheid, die anders is dan elke andere soort van zekerheid die de wereld ons biedt. Zo'n bron van absolute veiligheid bestaat, en zoals ik gisteren aankondigde, is dat de wijsheid van God. We lezen hierover in Spreuken 1 vanaf vers 20. We lezen een flink gedeelte, waarin we twee alternatieven tegenover elkaar zien: enerzijds de instabiliteit en onzekerheid van menselijk kunnen, en anderzijds de absolute zekerheid die God biedt. Als we hier lezen dat de wijsheid spreekt, is dat geen menselijke wijsheid, maar de wijsheid van God die door de Bijbel heen spreekt:

Wijsheid roept in de straten,

over de pleinen klinkt haar stem,

ze laat zich horen bij de poorten,

te midden van alle rumoer roept ze uit:

Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid,

willen jullie, spotters, blijven spotten,

haten jullie, dwazen, kennis?

Luister, neem mijn berispingen ter harte -

dan stort ik mijn geest over je uit,

dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

Maar toen ik je riep, wees je me af,

toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.

Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen,

elke berisping heb je genegeerd.

Daarom lach ik om je ongeluk,

schater ik het uit om je ellende,

wanneer ellende op je afkomt als een storm,

ongeluk als een onweer over je losbarst,

leed en nood je treffen.

Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet,

je zult me zoeken, maar je vindt me niet.

Want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de HEER.

Je nam mijn raad niet aan, en verachtte mijn berispingen.

Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen,

je daden liggen je zwaar op de maag.

Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder,

en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.

Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn,

hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.

(Spreuken 1:20-33, NBV)

In een andere vertaling, de Canisiusvertaling, staat: Maar die naar mij luistert, zal in veiligheid wonen, bevrijd van de vrees voor de rampen!

Denk eens na over die laatste zin. Dat is totale veiligheid. Dat is wat Gods wijsheid ons aanbiedt. Toch zien we in dit gedeelte ook dat, hoewel de wijsheid ons dit prachtige aanbod doet, er niet veel mensen zijn die het aannemen. Maar weinig mensen luisteren naar de raadgevingen van de wijsheid en nemen haar vermaning ter harte. Als gevolg daarvan stevenen ze af op ellende en rampspoed die ze hadden kunnen voorkomen. Voordat we verder gaan wil ik je daarom deze belangrijke vraag stellen: ben jij bereid om te luisteren? Ben jij bereid acht te slaan op de stem van de wijsheid, die je totale en blijvende veiligheid aanbiedt?

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor Uw aanbod van veiligheid. U belooft mij dat ik veilig zal zijn als ik luister naar Uw wijsheid, en dat ik geen angst hoef te hebben voor het kwaad. Daarom wil ik naar U luisteren en de stem van Uw wijsheid verstaan. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

HONGKONG

Het Lancet Medisch Journaal bericht dat bijna één op de drie volwassenen hier symptomen vertoonde van post-traumatische stress tijdens de langer dan zes maanden durende, vaak gewelddadige, sociale onrust in de stad. Bid dat de kerken in eenheid en met Gods zalving uitreiken naar de vele mensen die lijden onder boosheid ten opzichte van de rol van China.