Shop Doneer

Word als de kinderen: een Bijbelse opdracht

Leestijd: 4 min.

Er zijn twee praktische manieren - of momenten - waarop het principe van verootmoediging in ons leven moet worden toegepast. De eerste keer is als we voor de eerste keer tot God komen. En de tweede keer (of serie momenten) is als we verder groeien en volwassen worden in het geestelijke leven.

Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. (Mattheüs 18:1-4)

Wat voor nederigs is er aan een kind? Kinderen gedragen zich niet altijd erg lief; ze kunnen nogal zeuren of ruzie maken, maar jekunt hen dingen leren. Ze zijn leergierig, schuiven niet van alles op de lange baan en hebben meestal - als ze evenwichtig en goed worden opgevoed - geen vooropgezette meningen of vooroordelen.

Ik geloof dat dit is wat Jezus bedoelde, toen Hij zei dat als we tot God komen en graag het Koninkrijk der hemelen willen binnengaan, we moeten komen als kleine kinderen. Er is geen andere weg. In 1 Korinthiërs beschreef Paulus het soort mensen dat bij de kerk van Korinthiërs hoorde:

Let namelijk op uw roeping broeders; er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen. (1 Korinthiërs 1:26-29)

Er is niets mis met wijs of invloedrijk te zijn of om aanzien te hebben; deze eigenschappen zijn op zich geen probleem. Het gaat mis als deze eigenschappen hoogmoed teweegbrengen in hen die ze bezitten. Dit gebeurt vaak. Wijsheid is niet het probleem, maar de hoogmoed die bij sommigen uit wijsheid voortkomt. Aanzien hebben is niet het probleem, maar de hoogmoed die eruit kan voortkomen. Dit verklaart waarom er in de gemeenschap van de gelovigen vaak maar weinig mensen zijn die zulke eigenschappen bezitten. Het is niet zo dat God als het ware wijsheid, invloedrijkheid of aanzien weerstaat, maar Hij weerstaat de tendens van die dingen, omdat ze een barrière van hoogmoed opwerpen in de mensen die ze bezitten.

Het is daarom belangrijk en goed om voortdurend Jezus voor ogen te houden, die Zich er niet op voorstond dat Hij God was, maar de gestalte van een dienstknecht aannam en Zich volledig overgaf aan de wil van de Vader.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, help mij om voortdurend het voorbeeld van Jezus voor ogen te houden, Die altijd leefde vanuit een nederig, ootmoedig hart en Zich volledig overgaf aan Uw wil. Door die houding heeft Hij als Redder van de wereld kunnen fungeren, en ik mag vandaag in Zijn voorbeeld volgen, om een verloren wereld te helpen terug verbinden aan U. Amen.

Boeken over nederigheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over nederigheid? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Wil je meer leren over de geweldige impact die Gods Woord kan en moet hebben op ons leven, lees dan Heiligheid is geen optie.
  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je Zijn offer de focus van jouw leven wordt!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.