Shop Doneer

Word niet onvruchtbaar

Leestijd: 3 min.

Gisteren sloten we onze overdenking af met ons verlangen naar de krachten van de komende wereld, en onze afkeer van de krachten van de huidige, slechte wereld. Helaas zie ik dit proces niet bij veel christenen gebeuren. In Mattheüs 13, de gelijkenis van de zaaier, legt Jezus uit wat de verschillende soorten grond zijn en de verschillende soorten opbrengst van het zaad. In het bijzonder spreekt Hij over degenen die het zaad ontvangen te midden van de doorns.

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. (vers 22)

Het woord dat hier vertaald is met 'wereld' is niet cosmos, maar aeon. Daarom kan de frase de zorgen van deze wereld eigenlijk beter vertaald worden met 'de zorgen van deze eeuw'. En dan nog iets over 'de verleiding van de rijkdom'... Dit gaat over de wijdverbreide leugen dat rijkdom gelukkig maakt. Miljoenen mensen denken dat geld hen gelukkig zal maken. Maar dat doet het nooit. Sommige van de ongelukkigste mensen ter wereld behoren tot de rijksten van de aarde. Een andere leugen over rijkdom, is de illusie dat ze voor eeuwig blijft voortduren. Maar iedereen weet toch dat we uiteindelijk alles achterlaten, op het moment dat we dit leven verlaten?

Als je druk bezig bent met de onderwerpen van deze eeuw, dan zul je volgens deze gelijkenis van Jezus onvruchtbaar blijven als volgeling van Jezus, en zal het Woord van God niet zijn werk in je kunnen doen, maar verstikt worden. Misschien heb je je wel eens afgevraagd: Waarom zie ik niet meer resultaat? Waarom krijg ik niet vaker antwoord op mijn gebeden? Waarom slaag ik er niet in om mensen tot de Heer te brengen? Kan het misschien zijn dat je te druk bent met de 'zorgen van deze eeuw'? Financieel succes... status... intellectuele of maatschappelijke erkenning... een trendy levensstijl? Dit soort bezigheden en prioriteiten slokken je op maken je onvruchtbaar.

Het is voor ons allemaal een confronterende vraag: Leef ik alsof deze eeuw voor altijd zal blijven bestaan? De ontnuchterende waarheid is: Dat zal ze niet! Er komt een eind aan deze eeuw, aan de rijkdom en het succes, maar ook aan de ellende, de schaamte, de criminaliteit en de honger... Wanneer? Bij de wederkomst van de Here Jezus. Niets anders kan een einde maken aan al deze problemen. De Kerk heeft tweeduizend jaar de tijd gehad om dat te proberen en er is weinig vooruitgang geboekt. Sterker nog; er is meer ellende, meer oorlog, meer ziekte, meer armoede en meer onverschilligheid in de wereld van vandaag dan ooit tevoren. Maar prijs God, de Heer komt terug!

Gebed van de dag

Heer Jezus, wat verlang ik naar die dag! De dag dat er een einde komt aan de tegenwoordige, boze eeuw en al het lijden en de heerschappij van de duisternis definitief tot een einde komt. Help mij om zo te leven dat ik Uw wederkomst bespoedig en niet leef voor de prioriteiten van deze wereld. Maak mij vruchtbaar voor Uw Koninkrijk! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.