Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zaai in Gods koninkrijk

Leestijd: 2 min.
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.(2 Korinthe 9:6-8)
Hier zien we opnieuw een voorbeeld van volledige financiële zekerheid. Paulus zegt dat we deze zekerheid kunnen krijgen, niet door geld vast te houden, maar juist doordat we geld geven aan het koninkrijk van God. Wie dat doet, zal op elk moment en in alle dingen alles hebben wat hij nodig heeft, en zelfs meer dan dat. Je zult overvloedig kunnen bijdragen aan goede werken. Over ditzelfde principe van zaaien en oogsten zegt Paulus in Galaten 6:7-8:
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait, oogst het eeuwige leven.
Degene die zaait om de Heilige Geest te behagen, zal vanuit die Geest eeuwig leven oogsten. Wat we zaaien, dat zullen we oogsten - ook op financieel gebied. Als we in het koninkrijk van God zaaien, dan zullen we vanuit het koninkrijk van God oogsten in dezelfde proporties. Er bestaat een duidelijk contrast tussen de twee soorten koninkrijken, het koninkrijk van God, waarin we worden uitgenodigd te investeren, en de koninkrijken van deze wereld. Hierover lezen we in Hebreeën 12:26-28:
Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft Hij deze belofte gedaan: 'Nog eenmaal zal Ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.'Met dat 'nog eenmaal' wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat Hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur!
Dit is het Bijbelse alternatief voor onze investeringen. We kunnen investeren in koninkrijken en regeringen, systemen en instituten, waarvan God al heeft gezegd dat ze eenmaal zullen wankelen. De laatste decennia zien we overal om ons heen wereldse instituten komen en gaan, ze verrijzen en wankelen. Veel van wat werd gezien als degelijk en betrouwbaar, is uiteindelijk onveilig gebleken. Alles wat in de koninkrijken van deze wereld wordt geïnvesteerd, biedt uiteindelijk geen zekerheid of garanties. Deze bijbeltekst herinnert ons eraan dat we een Bijbels alternatief hebben.

Hemelse Vader, dank U wel dat wij in de Heer Jezus een onwankelbaar, eeuwig Koninkrijk hebben ontvangen. Dank U dat ook ik mag zaaien in Uw Koninkrijk, om te investeren in Uw belangen en alles wat eeuwige waarde heeft. Amen.