Shop Doneer

Zaaien en oogsten

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 16

Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. (Galaten 6:7, NBV)
Dit woord is een waarschuwing dat we onszelf niets wijs moeten maken… Soms denken we dat we in ons leven het éne kunnen zaaien, maar het andere zullen oogsten.
Of we denken dat we kunnen wegkomen met dingen die God vast niet ziet, en dat we de gevolgen van onze daden vast wel zullen ontlopen. De Bijbel waarschuwt ons echter: Vergis je niet! God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten.
Ook in het natuurlijke leven is dit een feit. Uit een sinaasappelpit groeit geen appelboom. Als we maïs zaaien, oogsten we geen gerst. Precies datgene wat we zaaien, komt op. Veel mensen echter, die dit principe in het natuurlijke leven wel zien en erkennen, realiseren zich niet dat het op geestelijk gebied precies hetzelfde werkt.
God heeft in het hele universum hetzelfde principe gelegd – we oogsten wat we zaaien. Als we onvriendelijkheid zaaien, oogsten we onvriendelijkheid. Als we egoïsme zaaien, oogsten we egoïsme. Als we bittere woorden zaaien, oogsten we bittere woorden. Maar als we vrede zaaien, oogsten we vrede. Als we liefde zaaien, oogsten we liefde. Als we blijdschap zaaien, oogsten we blijdschap…
Hemelse Vader, dank U wel dat U me helpt om dit belangrijke principe niet alleen te kennen, maar het ook in het leven van elke dag toe te passen. Zet U een wacht voor mijn lippen en leidt me door Uw Geest, zodat ik alleen uitspreek wat U mij te binnen brengt. Amen.