Shop Doneer

Zakendoen met God

Leestijd: 4 min.
Gisteren vertelde ik over de leerschool die mijn vier jaren in het Britse leger tijdens WOII voor me geweest zijn. Ik kan me herinneren dat ik maandenlang in de woestijn was, dag in, dag uit, zonder ooit verharde wegen te zien. Ik was omgeven door vleselijke, vloekende soldaten die totaal niet geïnteresseerd waren in God of de dingen van God. Er was geen manier om eraan te ontsnappen want ik kon geen kant op. Er zijn momenten geweest van wanhoop, dat ik alleen zat en stil bleef - en ik stak zelfs mijn mond in het stof, precies zoals Klaagliederen 3:29 zegt. Je zou misschien niet verwachten dat zo'n vers letterlijk in vervulling gaat, maar ik kan me vele keren herinneren dat ik mezelf op mijn gezicht wierp, in de woestijn, met mijn mond in het stof, want ...misschien is er hoop... Ik vond het geen leuke periode, maar het was heel goed voor me. Voor mij was dat een belangrijke plaats, de plek waar je mens wordt, onderworpen aan je Schepper - met je gezicht in het stof.
Als je de beschrijving in Joël volgt die we al eerder hebben bekeken, als je in het stof neerknielt voor God, jezelf verootmoedigt, als je niet alleen je kleren scheurt, maar ook je hart... Als je zoekt naar God met heel je hart, en alle materiële afleiding opzij zet, dan zal God de hemel openscheuren en neerdalen. De bergen zullen smelten als was voor Zijn aangezicht, en we zullen een machtige opwekking zien van de Heilige Geest (zie Jesaja 64:1). Wij staan aan de winnende kant!
Er is een gedeelte in het boek van Micha dat zegt dat de ,,Doorbreker" is opgerukt, en dat de Koning voor Zijn volk uit gaat.
De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits. (Micha 2:13)
De Doorbreker is Jezus Christus. Hij is voor ons opgetrokken - de weg is geopend. Al wat wij moeten doen, is volgen. Oh, het Evangelie is zulk goed nieuws! Dat ik toch nooit tekort zal schieten in het benadrukken van die waarheid. Ons wordt niet opgedragen om stil te zitten en te zeggen: ,,Het spijt me, maar er is niets wat ik kan doen..." Je kúnt iets doen. Jij kunt ingrijpen. Je kunt God zoeken. Herinner je je de krachtcentrale van gebed die ik beschreef vanuit drie verzen?
Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen...Waar twee of drie in Mijn [Jezus'] Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. (Mattheüs 18:18,19 en 20)
Deze geweldige beloften sluiten niets uit. Dit is de bron van alle kracht. Dit is de plaats van alle autoriteit, en ze wordt omheind, zoals we al eerder zagen, door goede, zuivere relaties. Ik wil je aanraden dat je je inzet om mee te doen, om zaken te doen met God. Ik daag je uit om te reageren op wat we in deze overdenkingen hebben behandeld. Een tijd geleden heb ik de beslissing genomen om niet alleen meer onderwijs te geven, maar mensen altijd ook uit te dagen... Ik wil je zoveel mogelijk helpen om een definitieve, praktische en persoonlijke toepassing te maken van het onderwijs. Laat Bijbelse instructie nooit puur theoretisch zijn. Het moet ook praktisch worden toegepast. Als jij je toe wilt wijden om te vasten voor jouw land, mag ik dan voor je bidden?
Vader, ik dank U voor deze geliefde zoon of dochter van U, die met enthousiasme en gehoorzaamheid wil antwoorden op Uw roep om verandering te brengen. Het zal niet gemakkelijk worden en er zullen beproevingen en worstelingen zijn. Toch heeft U ons geroepen in een koninkrijk van conflict, maar U heeft ons de overwinning beloofd. Ik bid Heer, voor de geliefde vriend(in) die deze woorden nu leest - dat U een weg opent om dit realiteit te laten worden in zijn/haar leven.
Ik vraag U om deze persoon te onderwijzen vanuit de Bijbel. Laat alstublieft aan deze man of vrouw zien hoe hij of zij deelneemt aan dit conflict; hoe ze samen kunnen werken in kleine groepjes, verenigd in de Geest; hoe zij de strijd voort kunnen zetten om Uw Koninkrijk te vestigen. In Jezus' Naam, amen.

Gebed: Als je wilt, kun je met het volgende gebed antwoorden op Derek Prince' voorbede voor jou:
Hemelse Vader, dank U wel dat ik inderdaad een zekere roeping mag ervaren die uitgaat van Uw Woord, in deze roerige tijd waarin ik leef; een roeping om door vasten en gebed een verschil te maken in Nederland. Dank U Heer Jezus, dat U als de grote Doorbreker voor mij uit ben getrokken om Uw Koninkrijk te vestigen, met voor mij een speciale rol als gebedsstrijder. Amen.