Shop Doneer

Niets zal ons schaden

Leestijd: 1 min.
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden (Kolossenzen 1:13,14).
Door ons geloof in Jezus en Zijn opofferende dood aan het kruis, heeft God ons bevrijd uit de macht, oftewel het bereik, van de duisternis. In het Grieks staat hier het woord dat wij gebruiken voor 'gezag' of 'autoriteit'. Satan heeft gezag over de ongehoorzamen, de ongelovigen en de ongeredden. Maar door Jezus heeft God ons bevrijd uit het gezagsgebied van satan en ons overgeplaatst naar het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in wie we de verlossing hebben ontvangen.
In deze tekst is 'verlossing' het sleutelwoord. We zijn teruggekocht door Jezus, en daarom niet langer onder de macht van de zonde, vanwege de verlossende dood en het vergoten bloed van Jezus Christus.
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Johannes 3:8b).
Waarom kwam Jezus? Om de werken van de duivel te vernietigen. Dat geldt dus ook voor de vloek.
Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade doen (Lukas 10:19).
Satan heeft misschien macht, maar Jezus heeft ons macht gegeven die groter is dan satans macht, zodat niets ons schade zal toebrengen. Geloof jij wat hier staat?

Dank U Heer voor uw vergeving. Ik proclameer dat Jezus mij heeft bevrijd uit de autoriteit van de duisternis, en dat Hij mij autoriteit gegeven heeft over de macht van satan, zodat niets mij schade zal berokkenen. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.