Shop Doneer

Zegen en voorspoed

Leestijd: 2 min.

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een
boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.

(Psalm 1:1-3)


Het eerste woord van deze psalm, welzalig, kan ook vertaald worden met gezegend. En dit ene woord omvat de essentie van alles wat er verder volgt in de psalm. De zegeningen die vervolgens worden ontvouwd, stromen in twee richtingen: van God naar de mens en van de mens terug naar God. Uiteindelijk komt de psalmist tot een opsomming van alle zegeningen die aan die mens beloofd worden, met één veelzeggende zin: “Al wat hij onderneemt, gelukt.” Hoe kun je zo iemand worden - iemand die zó door God gezegend wordt, dat alles wat je onderneemt succesvol is? David legt vijf voorwaarden neer: de eerste drie zijn dingen die je moet nalaten, de laatste twee zijn dingen die je moet doen. We kijken naar de eerste drie:

1. We moeten niet wandelen in de raad van de goddelozen;

2. We mogen niet staan op de weg van de zondaars;

3. We moeten niet zitten in de zetel van de spotters.

In deze drie geboden schuilt één centrale, essentiële, beslissende vraag: Bij wie zoek je advies en raad? De raad die je aanneemt bepaalt namelijk de koers van je leven. Als jouw raad komt van mensen die Gods principes afwijzen en Zijn normen in de wind slaan, dan kun je ook niet rekenen op Zijn zegen.

Nu de positieve voorwaarden: je moet welgevallen hebben, vreugde vinden, in de wet van de Heer en er dag en nacht over nadenken. De uiteindelijke bron van alle wijze en goede raad is de wet van de Heer. Als je je hart en je denken voortdurend vult met Zijn wet, en je leven ermee in overeenstemming brengt, dan zal God je zegenen en je weg succesvol maken. Misschien ben je moe van frustratie en mislukking. Denk dan aan deze regels. Overpeins ze. Pas ze toe. Ze zullen hun werk doen in je leven. God zelf garandeert je succes!

Gebed van de dag

Heer, ik volg het voorbeeld van de psalmist en met hem zeg ik: Uw getuigenissen (Engels: 'inzettingen' of 'wetten') zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers (Psalm 119: 24).

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.