Shop Doneer

Zegen of vloek

Leestijd: 3 min.

Vandaag zullen we een aantal verzen lezen uit Deuteronomium 28, waar we opnieuw het grote belang van luisteren naar God onderstreept zien. Deze woorden sprak Mozes tot Israël, vlak voordat ze het Beloofde Land, Kanaän, innamen. Eigenlijk is het een soort samenvatting van Gods voorwaarden en - niet verwonderlijk - wordt opnieuw het luisteren naar en gehoorzamen aan Gods stem benadrukt. In dit hoofdstuk noemt God twee dingen die over Israël heen zouden kunnen komen. Het eerste zijn de zegeningen die volgen op gehoorzaamheid; het alternatief is de vloek die volgt op ongehoorzaamheid. Beide mogelijkheden, de zegen of de vloek, worden bepaald door het al dan niet luisteren naar Gods stem:

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent… (Deuteronomium 28:1-2)

Zie je dat alles staat of valt met het nauwgezet gehoorzamen van de stem van de Heer? Het resultaat van dit aandachtig luisteren naar Gods stem, is dat 'al deze zegeningen over hen zullen komen en hun deel worden'. Iets verder in het hoofdstuk, in vers 15, zien we de andere kant van de medaille:

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen…

Dat is een scherpe uitspraak. Hoe dom zouden we zijn als we daar onverschillig mee omgingen... Zegen volgt als we luisteren. Vloek volgt als we niet luisteren. Een voortdurend aanwezige oproep van God aan alle mensen in alle tijden, is dat we luisteren naar Zijn stem: ,,Als je bij Mijn volk wilt horen, als je wilt genieten van Mijn zegeningen, luister dan aandachtig - met beide oren, dus met onverdeelde aandacht - naar Mijn stem'', zegt God. ,,Maar als je niet luistert, of niet wilt luisteren, dan zullen er geen zegeningen volgen, maar vloeken, met name op het gebied van genezing. Als je aandachtig luistert naar de stem van de Heer, je God, dan ben Ik je Geneesheer.'' Meer dan alleen voor genezing geldt dit als sleutel voor alle voorziening en zegen van God: 'dat u aandachtig luistert naar de stem van de Heer, Uw God'.

Gebed van de dag

Vader God, help mij om tijd voor U te nemen, zodat ik Uw stem versta en U gehoorzaam ben, dan zal het kwade uit mijn leven wegblijven en Uw zegen overvloedig zijn. Dank U voor gezondheid en Uw zegen in mijn leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SRI LANKA

Bid om Gods bescherming en zalving voor de India directeuren Elsie en Danny, de coördinatoren Sam en Olivia, vertaler Ds Prince en het team uit Nieuw Zeeland, die van 9-22 februari door Sri Lanka reizen, om onderwijs en bediening te verzorgen voor honderden voorgangers en leiders.

ZENDINGSVERSLAG SRI LANKA

DPM-India directeuren Elsie en Danny berichten: Tijdens één van onze bezoeken vorig jaar aan Sri Lanka getuigde een pastor persoonlijk tegen ons dat hij ongeveer 35 jaar in de bediening had gestaan en dat het onderwijs dat we op een seminar hadden gegeven over het onderwerp autoriteit (met gebruik van Dereks materiaal), was als levend water dat over zijn ziel stroomde. Hij voelde zich verfrist en bemoedigd door het duidelijke onderwijs, en hij bedankte ons uitgebreid dat we dit onderwijs bij hen hadden gebracht.