Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zegen op alle gebieden

Leestijd: 2 min.

Graag wil ik nogmaals Galaten 3:13-14 met je bespreken, omdat deze tekst aan de basis ligt van je hele positie als christen:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de Wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Wat was precies de 'zegen van Abraham'? We hoeven er gelukkig niet naar te raden, want het antwoord staat rechtstreeks en onomwonden in de Bijbel:

Abraham​ nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had ​Abraham​ in alles gezegend. (Genesis 24:1)

De aanduiding 'oud en op dagen gekomen' zou de indruk kunnen geven dat Abraham behoeftig strompelde met een wandelstok, maar dat staat er niet. Er staat alleen dat hij al veel jaren had gekregen. Uit het verhaal wordt echter duidelijk dat hij nog geen moeite had met lopen, want een aantal jaar later zou hij nog een verre reis maken naar de berg Moria, en hier ook weer van terugkomen.

Wat is dan 'de zegen van Abraham'? Abraham was gezegend in alles. Die zegen beslaat dus alle dingen. In dit verband zegt Paulus dat we de belofte van de Geest door geloof moeten ontvangen. Ik geloof dat dit betekent dat we de zegen alleen kunnen ontvangen als we de Heilige Geest hebben ontvangen, want Hij is degene die onze zegenrijke erfenis uitdeelt.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik verklaar dat ik door geloof de belofte van de Heilige Geest ontvang – de zegen van Abraham, die ieder gebied van mijn leven bedekt. Jezus werd tot een vloek gemaakt, opdat ik de zegen zou kunnen binnentreden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.