Shop Doneer

Zelfs Jezus werd ver-volmaakt

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Wat betekent 'volmaaktheid'?
Weer terugbladerend naar het boek Romeinen, hoofdstuk 8, zien we de volgende woorden van Paulus:
Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (vers 9b)
Hieruit begrijp ik dat op het moment dat we wedergeboren worden, wij de Geest van Christus ontvangen. De natuur (de aard of het karakter) van Christus wordt in ons geboren door de wedergeboorte - maar vervolgens moet er ook aan gewerkt worden. Dit zegt ons dat door de wedergeboorte twee processen worden opgestart in het leven van de gelovige. Ten eerste geloof ik dat ieder van ons op het moment van de wedergeboorte de aard, de natuur van Christus ontvangt. Ten tweede, die natuur moet deel worden van ons karakter. Dat is een ontwikkelingsproces.
Interessant genoeg was dit ook de ervaring van Jezus Zelf. Er staat een heel opmerkelijk Bijbelgedeelte in Hebreeën 5:8-9:
Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.
Wonderlijk genoeg moest zelfs Jezus volmaakt gemaakt worden. Hij was nooit onvolmaakt en bleef nooit in gebreke, maar de prachtige natuur van Jezus moest worden uitgewerkt in Zijn karakter. Die werd uitgewerkt door één activiteit, die voor ons allemaal op dezelfde manier geldt. Het sleutelwoord in Hebreeën 5:8 is gehoorzaamheid. Je zou ook kunnen zeggen: 'lijden leidt tot gehoorzaamheid' of 'gehoorzaamheid die lijden teweegbrengt'. Maar in de basis is er geen andere weg. Ik ben blij dat het woord 'lijden' in deze tekst voorkomt, anders zou ik je misschien misleid hebben met een te gemakkelijk beeld...
Jezus leerde gehoorzaamheid, en er is maar één manier waarop we gehoorzaamheid kunnen leren. Weet je hoe? Door te gehoorzamen. Zelfs Jezus moest het leren. Hij was nooit ongehoorzaam. Hij was zelfs nooit gevoelig voor ongehoorzaamheid. Maar je kunt gehoorzaamheid niet leren zonder te gehoorzamen. Accepteer je dat als waarheid? Als je misschien momenteel door een moeilijke tijd of door lijden heengaat, bedenk je dan: je bent gehoorzaamheid aan het leren. Er is geen andere manier om gehoorzaamheid te leren dan door te gehoorzamen.
Dat werkte hetzelfde bij het principe van volharding. Er is geen manier om volharding te leren dan door te volharden. Het is fijn om dat allemaal in theorie te weten, maar het moet worden uitgewerkt in je karakter.

Heer Jezus, dank U wel voor het grote voorbeeld dat U voor mij bent in mijn leven, dat ik ik in alle opzichten achter U aan mag gaan; in de manier waarop U vol was van de Heilige Geest, maar ook in Uw lijden en sterven, om op die manier Uw leven door te geven aan een wereld in nood. Amen.