Shop Doneer

Zelfverloochening doet pijn

Leestijd: 2 min.

In de overdenking van gisteren concludeerden we dat God ons de oplossing gegeven heeft om met vleselijkheid af te rekenen, maar we moeten dit zélf doen. In Petrus 4:1-2 staat:

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.

Wat een verrassende uitspraak! Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Ik heb me daarover verbaasd, want ik dacht: Jezus heeft voor mij geleden, waarom moeten wij dan nog lijden? God heeft het me duidelijk gemaakt: Jezus trof de voorziening, maar wij moeten die toepassen. Onze oude mens werd gekruisigd; dat is gebeurd. Maar Galaten 5:24 zegt:

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

We moeten dus zelf die slechte, rebelse begeerten en gedragingen aan het Kruis nagelen. Dat is pijnlijk, maar de enige weg om aan de zonde te ontkomen.

Ik geef een voorbeeld. Een jonge, toegewijde christen is lid van een geloofsgemeenschap. Haar voorganger is een Godsman en is bekommerd om haar ziel. Ze gaat een relatie aan met een man die geen toegewijd christen is. Hij gaat wel naar de kerk, maar heeft nooit besloten om Christus te volgen. Haar voorganger zegt: ‘Ga niet met hem in zee, want hij is geen toegewijd christen. Dat loopt op niets uit.’ Nu zijn er twee mogelijkheden, beide zijn pijnlijk. Ze kan het advies van de voorganger opvolgen en haar gevoelens en begeerten aan het Kruis nagelen: ‘Ik houd van hem, wil graag getrouwd zijn en ben bang om alleen te blijven, maar dat is niet het belangrijkste...’ Die overwegingen moeten aan het Kruis genageld worden. Dat is pijnlijk, maar na een poosje kent zij heerlijke vrijheid en misschien krijgt het verhaal een romantisch einde; de juiste man komt voorbij, ze trouwt en wordt gelukkig.

Veronderstel dat ze toch met deze ongelovige man trouwt en ze samen kinderen krijgen. Vijftien jaar later gaat hij – doordat hij geen basis heeft in Gods principes – ervandoor met een ander. Ze moet de brokstukken van haar leven oprapen en verdergaan zonder vader voor het gezin. Dat is veel pijnlijker en het duurt langer. Ze heeft een moeilijke les geleerd en zegt: ‘Ik was eigengereid en dacht aan mezelf. Ik heb toegegeven aan mijn vlees en ik heb het Kruis niet willen aanvaarden.’ Ik zeg niet dat alle scheidingen dezelfde oorzaak hebben, maar veel ongelukkige christenhuwelijken zijn het gevolg van ‘vlees’ dat niet gekruisigd werd.

Wat is jouw keuze? Accepteer je Gods oplossing? Het is uiterst pijnlijk om je sterkste verlangens, wensen en gevoelens te verloochenen. Maar als je het Kruis weigert, kun je daarmee nog veel meer lijden tegemoet gaan. Deze keuze moeten wij maken.


Gebed van de dag

Heer, dank U dat U mij helpt om in alle situaties in de eerste plaats Uw wil te kiezen, en niet mijn eigen wil te volgen. Bescherm mij voor de verleiding om uit onzekerheid voor de toekomst een verkeerde weg in te slaan, die niet Uw plan is voor mijn leven. Ik vertrouw mijzelf en mijn levensloop helemaal aan U toe! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

Blijf bidden om Gods bescherming en zalving voor het vertaalteam in Chiang Mai, dat werkt aan de vertaling van 24 van Dereks boeken in het Thais.