Shop Doneer

Zelfzucht is de wortel van zonde

Leestijd: 3 min.

Vandaag lezen we uit 2 Timotheüs 3. Hier zien we hoe het menselijk karakter en gedrag in de laatste dagen zal zijn. Paulus noemt achttien ethische en morele zonden. Het is interessant hoeveel daarvan vandaag openlijk worden bedreven. Zeventig jaar geleden hielden de meeste mensen zich aan de wet, hoewel Groot-Brittannië waar ik opgroeide beslist geen christelijke natie was. Jonge Britse mensen kunnen dit haast niet geloven.

In 1947 bezocht ik voor het eerst Zweden. De Zweden waren het meest godvruchtige volk dat ik ooit gezien had. Op zondagmorgen stonden zij in rijen voor de kerk. Ze waren goudeerlijk en kwamen trouw hun verplichtingen na. Toen ik omstreeks 1983 opnieuw in Zweden was, interviewde een jonge journalist mij. Toen ik hem vertelde wat ik mij van Zweden herinnerde, kon hij niet geloven dat ik het over zijn volk had. Zo snel is het morele en ethische verval in Zweden gegaan. In 1967 bezocht ik voor het eerst Nieuw-Zeeland. Het was een vredige en harmonieuze natie. Is dat vandaag de dag nog steeds zo? In 2 Timotheüs 3 wordt de razendsnelle verandering in de wereld duidelijk beschreven. Paulus zegt in vers 1: En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Waarom zijn het zware tijden? We lezen hierover in vers 2 tot 4: Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Hoeveel van deze kenmerken zien we vandaag haarscherp in onze moderne samenleving en overal ter wereld? Dit is de wortel van het probleem: liefhebbers van zichzelf. Je zegt misschien: ‘Niet alle mensen zijn kerkgangers en christenen.’ Maar Paulus zegt in vers 5: Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Hij zou nooit het woord godsvrucht voor een niet-christelijk geloof gebruiken. Deze mensen zijn dus christenen, maar ze hebben de kracht daarvan verloochend. Dit is de kracht die zelfzuchtige mensen verandert: het Kruis!

Het is niet moeilijk voor een christen om ‘fatsoenlijk’ te zijn; geen drugs, alcohol of nicotine gebruiken en niet te zondigen in het openbaar. Ze kunnen hun schulden betalen, geen verkeersregels overtreden, maar toch zelfzuchtige mensen zijn! Zo’n christen heeft een schijn van godsvrucht, maar verloochent de Kracht die mensen radicaal verandert. Totdat met het eigen IK is afgerekend, zullen we nooit radicaal veranderen. Het woord ‘radicaal’ komt van het Latijnse woord radix: wortel. Radicaal zijn betekent dus ‘tot de wortel gaan’. Zo kondigde Johannes de Doper het Evangelie en Jezus aan in Mattheüs 3:10:

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Het Evangelie is de radicaalste boodschap waarmee de mensheid ooit geconfronteerd is. Het rekent af met de wortel, de zelfzucht. De enige bijl die deze wortel eruit kan hakken, is het Kruis.


Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, lezend over de vele verschijningsvormen van het kwaad, en ook hoe die vele soorten van zelfzucht vandaag overal in de wereld om mij heen aanwezig zijn – bovendien zijn ze eerder regel dan uitzondering – vraag ik U: Heer, bescherm mij en vrijwaar mij van dat steeds verdergaande bederf! Laat mij elke dag leven door Uw Geest en vanuit Uw liefde! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

  • Onlangs is een nieuwe studie-editie verschenen van Zij zullen boze geesten uitdrijven. Bid dat dit onderwijs wordt geaccepteerd en op ruime schaal zal worden gebruikt door kerken en christenen in het Verenigd Koninkrijk.
  • Het nieuwe boek Hear God’s Voice (Nederlands: Gods Stem Horen) is kortgeleden gepubliceerd. Bid dat het de christenen zal motiveren ernaar te streven Gods stem te horen, waardoor er een sterke Kerk en een opwekking ontstaan in ons land.
  • Onze nieuwe online cursus ‘Leven in Gods aanwezigheid’ wordt deze maand gelanceerd. Bid dat de studenten nieuwe inzichten krijgen, gemotiveerd worden om God te zoeken en dat ze het geleerde met anderen gaan delen.