Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zeven maal

Leestijd: 2 min.

Het Oude Testament kijkt vooruit naar Jezus die de prijs zou gaan betalen en het laatste offer zou brengen. Deze vooruitblik vinden we in de instelling van de Grote Verzoendag, die in Leviticus 16 gedetailleerd wordt beschreven. Eens per jaar mocht de priester het allerheiligste betreden en moest twee dingen meenemen: een vuurschaal gevuld met brandende wierook, waardoor een soort aromatische wolk de hogepriester en de troon van de genade bedekte. Verder moest hij het bloed van het offer meebrengen dat voor zijn eigen zonden was geofferd. Aangekomen in het heiligdom, moest hij het bloed zeven keer sprenkelen tussen het voorhangsel en de voorzijde (oost) van de troon van de genade (het verzoendeksel). Deze zevenvoudige sprenkeling is volgens mij een profetische voorafschaduwing van hoe Jezus Zijn eigen bloed sprenkelde in Zijn lijdensweg naar het kruis. Jezus' goot letterlijk Zijn bloed (Zijn leven) uit in de dood in deze zeven stappen:

  1. Zijn zweet werd bloed (Lukas 22:44)
  2. Hij werd in Zijn gezicht geslagen met vuisten en stokken
    (Lukas 22:63-64)
  3. Ze sloegen Hem met een gesel (Lukas 18:33)
  4. Zijn baard werd uitgetrokken (Jesaja 50:6)
  5. Doorns werden in Zijn schedel gedrukt (Mattheüs 27:29)
  6. Zijn handen en voeten werden doorboord met spijkers (Johannes 20:25)
  7. Zijn zijde werd doorstoken met een speer (Johannes 19:34)

De profetische sprenkeling werd volmaakt vervuld doordat Jezus' bloed precies zeven keer vloeide! Het getal zeven staat voor het werk van de Heilige Geest en is het getal van volmaaktheid. Een volmaakt offer dus, voor jou!

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik tot U mag naderen door het bloed van Jezus. Door Zijn bloed zeven keer te laten vloeien, heeft Jezus het volmaakte offer gebracht. Ik nader tot het heiligdom. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.