Shop Doneer

7 tactieken van satan om de Kerk te misleiden

Leestijd: 3 min.

Gisteren ontdekten we dat het sterkste wapen van satan tegen het Lichaam van Christus vandaag is, de realiteit van het Kruis te verduisteren. Het resultaat daarvan noem ik het ‘zielse’ of ‘vleselijke’. Een religieus substituut neemt dan de plaats in van de geestelijke werkelijkheid. Vandaag bekijken we een aantal voorbeelden, zodat je bent voorbereid via welke wegen dit zich in de Kerk kan manifesteren.

 1. Theologie neemt de plaats in van openbaring.
 2. Opleiding neemt de plaats in van karaktervorming.
 3. Psychologie komt in de plaats van bovennatuurlijke onderscheiding.
 4. Programma’s, strategieën en modellen nemen de plaats in van bovennatuurlijke leiding, de leiding van de Heilige Geest.
 5. Welsprekendheid komt in de plaats van bovennatuurlijke kracht.
 6. Redeneren neemt de plaats in van wandelen in geloof.
 7. Wetten nemen de plaats in van liefde.

De Galatenbrief laat niet alleen het probleem zien, maar ook Gods oplossing. Het is een prachtig voorbeeld van hoe de Schrift geïnspireerd is door de Heilige Geest. Paulus schreef hier niet zomaar een theologische verhandeling. Waarschijnlijk bevond hij zich in een zeer moeilijke situatie en schreef hij inderhaast een brief, omdat hij heel bezorgd was over de Galaten.

In Paulus’ brieven aan de andere gemeenten begint hij bijna altijd met een dankgebed aan God voor de betreffende gemeente. In de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld, was sprake van incest, overspel en dronkenschap aan de tafel des Heren. Toch dankt hij God voor de genade die over hen was. Maar als hij de Galaten schrijft, is hij zó boos, dat hij God niet dankt. Hij zegt alleen maar dat hij zich verbaast dat zij zich zo spoedig hebben laten afbrengen van de genade van God (Galaten 1:6-7):

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Wetticisme verontrustte hem meer dan openlijke zonde. Het is een veel subtieler en gevaarlijker probleem. Maar de oplossing is: het Kruis.

Het is belangrijk om dit heel persoonlijk te maken. Het is één ding om enthousiast te worden over wat God aan het Kruis voor je gedaan heeft, maar het is iets heel anders om in te stemmen met wat het Kruis in jou wil bewerken. In sommige gemeenten wordt weinig gezegd over wat het Kruis in ons tot stand probeert te brengen. Ik ben van mening dat 90% van de problemen in de Kerk hun oorsprong vinden in dát feit, maar er komt een moment dat je niet meer de zegeningen zult ervaren die het Kruis voor jou heeft bewerkt, tenzij je aanvaardt wat het Kruis in jou wil bewerken. Het Kruis in jou is de garantie voor alle zegeningen en voorzieningen van het Kruis voor jou. Morgen bekijken we de vijf bevrijdingen die Paulus noemt in de brief aan de Galaten.


Gebed van de dag

Heer Jezus, deze dingen lezend, vraag ik U om inderdaad diep in mijn binnenste – maar ook in mijn dagelijkse gedrag naar buiten toe – het Kruis zijn werk in mij te laten doen. Vernieuw mij Heer, door de kracht van het Kruis, en gebruik mij om langs diezelfde weg ook de mensen in mijn dagelijkse leven te veranderen; mijn gezin, familie, mijn collega’s, broeders en zusters in de gemeente. Ik bid voor hen. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

  • Bid om Gods troost en genezing voor de mensen die een trauma hebben opgelopen na 10 jaar burgeroorlog; bid om Gods zalving voor de DPM-werkers om hen te bedienen.
  • Er zijn een paar voorzieningen vanuit de regering voor het Syrische volk. Eén ervan is brood, maar het in de rij staan om het te kopen duurt uren. De wachttijd voor benzine is twee dagen, en olie voor de verwarming (als je het al kunt vinden) kost vijf keer zoveel als normaal Bid om verlichting van deze extreme armoede.