sluit
Shop Doneer

Zeven vormen waarin de Heilige Geest werkt

Leestijd: 3 min.

De profeet Jesaja verschaft ons een profetisch beeld van Jezus. Hier is één van die prachtige voorzeggingen van Jezus' komst:

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. (Jesaja 11:1-2)

Hij wordt het Twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï genoemd. Loot is één van de Oudtestamentische benamingen voor Messias. En over Hem staat in Openbaring:

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem, Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn... (Openbaring 1:4)

In deze vertaling is het woord Geesten geschreven met een hoofdletter G. Openbaring 4:5 spreekt over zeven vurige fakkels die staan vóór de troon van God, dit zijn de zeven Geesten van God.

Inderdaad, er is slechts één Heilige Geest, maar Hij heeft zeven onderscheidende aspecten, ook wel gekend als 'manifestaties' of 'vormen' waarin Hij werkzaam is. Ik geloof dat we de zeven Geesten - of 'vormen' van de Heilige Geest - vinden in onze openingstekst in Jesaja 11:2.

De eerste is de Heere - de Geest Die spreekt in de eerste persoon als God. In Handelingen 13:2 schreef Paulus dat de Heilige Geest tegen de kerk in Antiochië zei:

...Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.

De Heilige Geest sprak tot de kerk in de eerste persoon als de Heer. Bedenk: God de Vader is Heer, God de Zoon is Heer, en God de Heilige Geest is Heer (1). Jesaja 11:2 vervolgt: de Geest van wijsheid (2) en inzicht (3) de Geest van raad (4) en sterkte (5) En ten slotte: de Geest van de kennis (6) en de vreze des HEEREN (7).

Het is belangrijk om te beseffen dat door de inwoning van de Heilige Geest in ons, er een rijkdom aan Goddelijke aspecten van Gods eigen wezen voor ons beschikbaar is gekomen. Dank God voor de bovennatuurlijke wijsheid, inzicht, raad en sterkte, kennis en vreze des Heren, die ons deel is geworden doordat Gods eigen Heilige Geest in ons is komen wonen.

Gebed van de dag

Heer, in ontzag sta ik voor U en wil U danken dat ik U lief mag hebben en me aan U mag onderwerpen. Dank U voor de genade van de vreze des Heren in mijn leven. Ik prijs U dat U - de Schepper van hemel en aarde - naar mij heeft omgezien en aan mij denkt. Amen.

Boek over de Heilige Geest

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over de Heilige Geest? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Wie is de Heilige Geest? beschrijft Derek Prince de Heilige Geest als de minst begrepen persoon in de Bijbel. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de vele tegengestelde beeldspraken die de Bijbel voor Hem gebruikt.
  • De gaven van de Geest Dit boek neemt je mee in de Bijbelse rijkdom van bovennatuurlijke gaven waarin Jezus, de apostelen en alle nieuwtestamentische christenen voortdurend functioneerden... Maar hoe zit het met ons vandaag?
  • Wees volmaakt, maar hoe? In dit boekje behandelt Derek de bouwstenen die de Bijbel aanreikt en die je uitdagen om de weg te bewandelen naar volmaaktheid.
  • DPM Nederland heeft bijna honderd proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen. Wil je proclameren over de Heilige Geest in jou, hoe Hij door jou werkt en hoe Hij jou leidt? Kijk dan naar de proclamatiekaartenset Heilige Geest.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.