sluit
Shop Doneer

Zevenvoudige, volkomen verlossing door Zijn bloed

Leestijd: 2 min.
Thema: Zevenvoudige sprenkeling van het bloed

We hebben tot nu toe de zevenvoudige bloedstorting gezien die de Here Jezus onderging. Al het bloed stroomde uit Zijn lichaam. Hij goot letterlijk Zijn ziel uit in de dood. Zeven keer – het volkomen, volmaakte aantal - werd het bloed gesprenkeld:
1. Zijn zweet werd bloed. Jezus doorstond onvoorstelbare angst, om zo al jouw angsten, zorgen en onzekerheden uit de weg te ruimen. Of het nu gaat om angst voor ziekte en dood, zorgen om onze baan of andere bestaanszekerheden, fobieën, of angst voor mensen… alles heeft Hij gedragen. En als jij je angst en zorgen bij Hem brengt, dan zal de vrede van God, die al ons menselijke verstand en gepieker te boven gaat, je hart en je gedachten beschermen in de Heer Jezus Christus.
2. Ze sloegen Hem in het gezicht, waarbij Hij bloedde. Als woorden (of daden) van mensen jou soms hebben geraakt als klappen in je gezicht, dan heb je een hemelse Heer, die het droeg en ook geslagen werd. Hij is de Herder van je ziel, die jou geneest.
3. Ze geselden Hem met een Romeinse zweep. De vele sporen van zonde in je leven, ook de gebondenheden en zelfs verslavingen, heeft Hij voor jou gedragen. Zo heeft Hij voorzien in vergeving, vrijheid en herstel van je vreugde. Sta met Hem op in een nieuw leven.
4. Hij gaf Zijn rug vrijwillig, en Zijn wangen, toen Zijn baard werd uitgetrokken. Als jij door het volgen van Jezus moeite ervaart en door lijden heen moet, dan voorziet jouw Heer je van kracht!
5. Dorens werden in Zijn hoofd gepriemd. Welke lelijke, negatieve, leugenachtige gedachten jou ook belagen, je mag daarvan vrij komen in de kracht van Jezus, die je denken dag aan dag vernieuwt en je focust op de heerlijke, bevrijdende waarheid van Gods levende Woord.
6. Zijn handen (polsen) en voeten werden doorboord met spijkers. Als jouw leven is ontwricht door onbeschrijfelijke pijn die jou is aangedaan – als je hart net als bij Jezus is geworden als was in je binnenste, dan is er Iemand die zo onbeschrijfelijk veel van jou hield, dat Hij jouw pijn doorstond. Hij wil je hart weer heel maken, je helpen te vergeven, en verder te gaan met het leven dat Hij voor je heeft bedoeld.
7. Hij werd doorstoken met een speer. Jezus’ hart brak door afwijzing van de Vader, zodat wij totaal door God aanvaard worden en zodat geen afwijzing door mensen ons meer uit het lood kan slaan. Jij en ik zijn ‘aanvaard’ in de Geliefde (Efeze 1:5-6).
Heer Jezus, dank U, dank U, dank U wel voor het onvoorstelbare, volkomen offer dat U voor mij bracht. Dank U voor Uw onmetelijke liefde voor mij, die U zo bewees. Doordring mij diep Heer Jezus, van de totaliteit van Uw offer, dat voorziening trof voor elke denkbare nood in mijn leven.