Shop Doneer

Zicht op onze erfenis

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we dat Lot ging waar zijn ziel hem naartoe leidde, en dat was een slechte plaats: Sodom. Blijkbaar had Lot niet geleerd om nee te zeggen tegen de verlangens van zijn ziel - iets wat Abraham wel had geleerd. In het Hebreeuws betekent de naam Lot 'sluier': iets wat de ogen bedekt. Hoe passend! Lot heeft nooit de sluier van zijn vleselijke, zelfzuchtige geest afgeworpen. Hoewel hij een rechtvaardig man was, was hij dat op een vleselijke basis: 'vleselijk rechtvaardig'. Hij had niet werkelijk de wet van de Geest van het leven (zie Romeinen 8:2-3) in zich. Maar nadat Lot bij Abraham was weggegaan, werd de sluier van Abrahams ogen verwijderd, lees maar:

En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. (Genesis 13:14-15)

Zolang Lot nog bij hem was, kon Abraham zijn erfenis niet zien. Hij stond al in zijn erfgoed, maar hij kon het niet zien. Abraham moest zich eerst overgeven, en die overgave bracht openbaring. God ging verder:

En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. (vers 16-17)

Wat Abraham deed, leek dwaasheid - hij gaf het gekozen land weg aan een jongere man die daar geen legitieme claim op had. Maar door dit te doen, ontving Abraham de sleutel tot inzicht, zegen en een overvloedige erfenis.

Hetzelfde geldt voor ons. Totdat we hebben geleerd om onszelf over te geven, hebben we nog de sluier van ons vleselijke denken voor onze ogen en hebben niet het vrije zicht op ons beloofde land. We kunnen in de juiste positie zijn om onze erfenis te ontvangen, maar we zullen niet in staat zijn haar te zien, totdat we geleerd hebben onszelf over te geven.

Gebed van de dag

Heer, hoe inspirerend is het verhaal van Uw dienstknecht Abraham. Maak mij net als hem een overgegeven, toegewijde dienstknecht/dienstmaagd van U, zodat ik het land dat U mij in Jezus belooft, mag zien en binnen mag gaan om Uw naam te verheerlijken. Amen.

Boeken over overgave aan Gods plan

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over overgave aan God? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • In het boek Overgave laat Derek Prince zien wat werkelijke, totale overgave aan Gods plan betekent. Hij beschrijft hoe het loslaten van onze eigen wil eerst pijn en moeite geeft, maar eindigt in ontspanning en zegen.
  • Gods wil, mijn levensdoel is een boekje voor ieder die verlangt om Gods plan tot zijn/haar levensdoel te maken. De weg van overgave aan Gods plan kost je je leven, maar de eindbestemming is onbetaalbaar!
  • Wil jij elke dag kiezen voor overgave aan Gods plan en Zijn wil doen in jouw leven? Dan is het boek Leven als zout en licht iets voor jou.
  • Het boekje Heiligheid is geen optie vertelt wat er gebeurt wanneer je kiest voor overgave aan Gods plan en het volgen van Jezus. Ontdek het prachtige geheim van heiligheid!
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Zo hebben we twee proclamatiekaarten voor jongeren die krachtige woorden geven aan de keuze voor overgave aan Gods plan voor jouw leven: Ik leef niet meer voor mezelf en Wie is de baas? Natuurlijk ook geschikt voor volwassenen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.