Shop Doneer

Zie ik geef U de macht...

Leestijd: 2 min.
Hoe onvoorstelbaar is het voor ons om te beseffen dat God satan al eeuwenlang heeft getolereerd, terwijl hij hier op aarde rondgaat en zelfs doet alsof hij God is! Kun jij dat begrijpen? In het eerste hoofdstuk van het boek Job, toen de zonen van God in Gods aanwezigheid kwamen, wie kwam er toen ook? Satan (zie Job 1:6).
Zoals ik het begrijp, herkenden de engelen hem niet. Alleen de Heer zei: ,,Ik zie je, satan. Waar kom jij vandaan?" En satan antwoordde: ,,Ik heb over de aarde rondgetrokken..." (zie Job 1:7).
Denk eens na over Gods oneindige verdraagzaamheid... Om toe te staan dat die opschepper, die dief, die schurk, eeuwenlang loopt te paraderen over de prachtige aarde die Hij heeft gemaakt en waarvan Hij nog steeds de rechtmatige Eigenaar is... Weet je waar satan druk mee was toen de zonen van God voor de Heer verschenen? Hij belasterde Gods dienaar Job - door slechte verhalen over hem te vertellen en hem te beschuldigen, terwijl hij nota bene de meest rechtvaardige man was op aarde (zie Job 1:7-11).
Dit is trouwens precies waar satan vandaag nog steeds druk mee is. Nog steeds wandelt hij rond en nog steeds is hij de aanklager van de broeders, die ons dag en nacht beschuldigt voor de troon van God (zie Openbaring 12:10). Maar God tolereert hem met een onwaarschijnlijk, oneindig geduld. Waarom? Omdat allereerst het 'familiebedrijf' teruggekocht moest worden door de dood van Jezus Christus.
Toen Jezus het bedrijf terugkocht, verrekende Hij elke wettelijke aanspraak tegen de nakomelingen van Adam. Daarom is het voor God nu mogelijk om, volledig volgens de wet, de berouwvolle zondaar te vergeven zonder Zijn eeuwige rechtvaardigheid geweld aan te hoeven doen.
Maar God tolereert satan nog steeds. Weet je waarom? Omdat Hij jou en mij weer terug wil zien in de leiding van het familiebedrijf - en onze autoriteit in Jezus omvat ook het vernietigen van de macht van de vijand, en het bevrijden van zijn gevangenen. 1 Johannes 3:8 zegt: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. En Jezus zei tegen Zijn volgelingen in Lucas 10:19: ,,Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand..."
Laten we deze belangrijke ontdekking van zojuist niet alleen maar in ons hoofd voor waarheid aannemen, maar haar ook praktisch toepassen met een krachtig, radicaal gebed. Als jij op deze wonderlijke waarheid wilt antwoorden, bid dan het volgende gebed...

Vader in de hemel, ik verbaas me over Uw oneindige genade in de manier waarop U met Uw 'familiebedrijf' omgaat. Ik verwonder me dat U bereid bent om ons de leiding terug te geven, maar ik ben hier ook zo dankbaar voor. Ik neem Uw aanbod aan, Heer, en ben bereid om alles terug te ontvangen wat U oorspronkelijk aan Adam gegeven hebt, voordat de vijand zich dit allemaal toe-eigende. Ik ontvang het nu met dankbaarheid. Amen.