Shop Doneer

Zie, mijn Knecht...

Leestijd: 3 min.

De komende twee dagen gaan we bezig met een op het eerste gezicht vrij droge, technische uitleg, maar ons onderzoek zal zeer de moeite waard zijn. We zien namelijk Jezus naar voren komen als de centrale figuur in de Bijbel, en Zijn verzoenende, verlossende werk aan het Kruis schittert als Gods prachtige 'meesterwerk', dat volledig centraal staat in de tijd.

Jesaja is zowel praktisch/letterlijk als inhoudelijk een centraal boek in de Bijbel, dat uit 66 hoofdstukken bestaat, net zoals de hele Bijbel uit 66 Bijbelboeken bestaat. De laatste 27 hoofdstukken van dit centrale Bijbelboek Jesaja worden door theologen weleens het 'evangelie van het Oude Testament' genoemd. Deze 27 hoofdstukken zijn opgedeeld in drie delen van elk negen hoofdstukken: hoofdstuk 40 - 48, hoofdstuk 49 - 57 en hoofdstuk 58 - 66. Deze drie delen hebben overeenkomsten die erg opvallend zijn: ze eindigen alle drie met een nadrukkelijke verklaring dat God nooit een compromis zal sluiten met de zonde. In het laatste vers van Jesaja 48 lezen we:

Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de HEERE.

Als we nu doorbladeren naar het laatste vers van hoofdstuk 57, dan zien we:

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

Deze twee uitspraken zijn vrijwel identiek. Nu gaan we nog verder naar het laatste vers van hoofdstuk 66 en daar lezen we:

En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

De woorden zijn niet hetzelfde, maar de waarheid die erin doorklinkt wel: Zij die zondigen en zich niet bekeren, zullen te maken krijgen met het oordeel van God.

Vervolgens eindigen alle drie de delen van negen hoofdstukken met eenzelfde slotverklaring met dezelfde strekking: Ondanks al Zijn genade, zal God nooit een compromis sluiten met zonde die niet is beleden en weggedaan.

In deze Messiaanse profetie van Jesaja klinken vaak de woorden 'Zie, mijn knecht...' - de titel die aan Jezus wordt gegeven. Je zult waarschijnlijk je Bijbel ernaast moeten houden om het te zien, maar als je de laatste drie verzen van hoofdstuk 52 betrekt bij de twaalf verzen van hoofdstuk 53, dan krijg je vijf sets van elk drie verzen:

  • Jesaja 52:13-15
  • Jesaja 53:1-3
  • Jesaja 53:4-6
  • Jesaja 53:7-9
  • Jesaja 53:10-12

We zien nu dus dat in het middelste deel van het middelste hoofdstuk van het middelste deel van het zogenoemde 'evangelie-van-het-Oude-Testament' van Jesaja te vinden is: Jesaja hoofdstuk 53:4-6. Persoonlijk geloof ik dat dit geen toeval is, maar dat God zelf dit heeft geleid, want de waarheid die we hier lezen is het absolute middelpunt en het hart van het hele evangelie. Denk eens diep na over de eerste twee verzen (vers 4 en 5):

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor de verbazende accuratesse van het Oude Testament, waarin U al zo precies de voorafschaduwing van de komende Koning-Knecht - Uw Zoon de Heer Jezus Christus - heeft laten opnemen. Wat een genade dat ik Hem mag kennen als mijn Redder en Heer! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.