Shop Doneer

...Zij zullen kracht omwisselen

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we: wat God beschouwt als kracht, doet de wereld af als zwakheid; wat God beschouwt als wijsheid, doet de wereld af als dwaasheid.
Maar denk nog even terug aan wat Paulus zei in de eerste brief aan de Korinthiërs:
Want het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van mensen en het zwakke van God is sterker dan de sterkte van mensen (1 Korinthe 1:25, naar NIV). Gods kracht komt maar op één manier tot ons: via het kruis waaraan Jezus Christus stierf. Daar, aan het kruis, vond er een door God geïnitieerde omwisseling plaats. Jezus, de zondeloze Zoon van God, nam al het kwaad op Zich dat op ons kwam door onze zonde, zodat wij in plaats daarvan al het goede zouden mogen ontvangen dat Jezus verdiende en Hem toekwam door Zijn offer. Ik wil kort enkele aspecten van die omwisseling noemen.
Jezus stierf onze dood, opdat wij Zijn leven zouden ontvangen. Hij werd tot zonde gemaakt met onze zonde, opdat wij rechtvaardig konden worden gemaakt met Zijn rechtvaardigheid. Hij werd tot een vloek gemaakt, opdat wij de zegen mogen ontvangen. Hij werd verwond, opdat wij genezen worden. Door Zijn dood aan het kruis, werd Jezus tot zwakheid en dwaasheid gemaakt, opdat wij - in ruil daarvoor - de kracht en de wijsheid van God mogen ontvangen. Door het kruis biedt God ons Zijn kracht aan, om onze zwakheid te vervangen; Hij gaf ons Zijn wijsheid om onze dwaasheid te vervangen. Al deze voordelen komen als we geduldig en in geloof wachten aan de voet van het kruis.
Het boek Jesaja bevat een prachtige passage die heel duidelijk het verschil weergeeft tussen natuurlijke kracht en Gods kracht, en de weg waardoor we onze gelimiteerde natuurlijke kracht kunnen omruilen voor Gods ongelimiteerde kracht.
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
(Jesaja 40:28-31)
Hier zien we een prachtig en scherp contrast tussen natuurlijke en goddelijke kracht. Natuurlijke kracht wordt in deze tekst vertolkt door jongeren en jonge mannen. Maar hun natuurlijke kracht is niet voldoende. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen... (vers 30). Hier leren we dat natuurlijke kracht niet voldoende is.
Maar er is een alternatief voor natuurlijke kracht; als we wachten op de Heer, dan zullen we nieuwe kracht ontvangen (vers 31)! De letterlijke vertaling in het Hebreeuws is: zij zullen kracht omwisselen. Hier wordt dus werkelijk een ruil, een omwisseling, aangeduid! We moeten aan het eind komen van onze eigen kracht; en als we daar zijn, dan geven we onze pogingen in eigen kracht op, en ruilen onze zwakheid om voor Gods kracht! Gods kracht komt voor ons beschikbaar als we onze eigen kracht loslaten.

Heer, dank U wel dat ik nooit verlegen hoef te zitten om nieuwe kracht, hoe intens of diep mijn zonden, problemen of ziekten ook zijn. Op advies van de profeet Jesaja, besluit ik U te verwachten en nieuwe kracht te putten, omdat U dit mogelijk heeft gemaakt door het offer van Uw Zoon Jezus. Amen.