sluit
Shop Doneer

Zijn Gods beloften voor vandaag?

Leestijd: 2 min.

We kijken vandaag nog even naar 2 Kronieken 7:14. Daar staat een geweldige belofte. Helaas denken heel wat christenen dat de beloften uit het Oude Testament voor vandaag niet meer gelden. Dus voordat we in dit vers duiken, laten we ons eerst het volgende herinneren:

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem [Jezus Christus] ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. (2 Korinthiërs 1:20)

Op wie slaat de frase door ons? Op jou en mij! Zonder twijfel geldt dit vers voor alle kinderen van God. Alle beloften van God aan ieder van ons die in Jezus Christus tot Hem zijn gekomen... zijn! Er staat niet 'waren' (verleden tijd) en ook niet 'zullen zijn' (toekomstige tijd). Zij zijn nu ja en amen.

Volgens deze zin zijn Gods beloften niet alleen tot de aartsvaders, de apostelen, of de vroege Kerk gekomen. Zij zijn (ook) tot ons gekomen, tot verheerlijking van God door jou en mij. We kunnen niet om dat vers heen. Deze woorden sluiten alle theorieën uit die alle goede dingen vooral toepassen op 'toen', en ons in het hier en nu op een houtje laten bijten. Ik geloof dat niet. De beloften zijn in Jezus gekomen tot ons en door de vervulling ervan wordt God verheerlijkt door ons leven heen.

Goede vrienden van mij in Chicago, die begonnen als Bijbelgetrouwe, radicale kinderen van God, kwamen in een crisis terecht. De vrouw werd ziek met een ongeneeslijke aandoening aan de nier, en haar specialist (die een atheïst was), zei dat er geen hoop meer was voor haar nier. Dus ging ze naar haar evangelische boekwinkel, om een boek te halen over genezing. Ze vertelde: ‘Ik kwam naar buiten met veertien boeken over lijden, maar zonder één enkel boek over genezing...’

Weet je wat er vervolgens gebeurde? Deze door de wol geverfde christenen, die theologisch alle puntjes op de i zetten en iedere doctrine onderstreepten, gingen naar een Anglicaanse kerk in Wheaton, Illinois. De Anglicaanse predikant zalfde de vrouw met olie, in de Naam van de Here Jezus, en direct genas God haar! Waarom wist die evangelische boekwinkel niet over het zalven met olie? Hadden ze Jakobus 5:14-15 nooit gelezen? Waren ze dat uit het oog verloren? Nee, zij hadden met hun bedelingenleer de optie dat God gebed (nog steeds) verhoort in eerste instantie 'weg-bedeeld'. Zo vaak hebben we onszelf beroofd van het beste van God. We overleven op magere melk, terwijl we recht hebben op room! Zoals ik het begrijp, zit het zo: ‘Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door mij, Derek Prince en door jou, beste broer of zus!’ Laat ik het nog anders zeggen: Elke belofte in de Bijbel die op mijn situatie toe te passen is en die voorziet in mijn behoeften, is vandaag voor mij. Hetzelfde is waar voor jou.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, leert U mij dit principe toepassen in mijn leven, en de beloften van Uw Woord, die toepasbaar zijn op de specifieke situaties en noden in mijn leven, in geloof te aanvaarden en toe te passen. Dank U Heer, dat Uw Heilige Geest mij hierin leidt en inspireert. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE/PERZISCHE GOLF

Bid voor nieuwe open deuren om negen boeken te verspreiden die zijn vertaald en gedrukt in 2020. Bid ervoor dat dat deze boeken de geestelijke noden van onze mensen tegemoet zal komen. Deze konden het afgelopen jaar niet worden verspreid vanwege de pandemie. We hebben er ook luisterboeken van.