Shop Doneer

Zijn goedertierenheid is voor eeuwig

Leestijd: 1 min.

Loof de HEERE, want Hij is goed,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die grote wonderen doet, Hij alleen,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de hemel met inzicht maakte,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de aarde boven het water uitspande,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de grote lichten maakte,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

de zon tot heerschappij over de dag,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

de maan en sterren tot heerschappij over de nacht,

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

(Psalm 136:1, 4-9)

Er is één woord dat hier steeds wordt herhaald. Het is het woord goedertierenheid. Het Hebreeuwse woord hiervoor is chesed. Dat woord heeft in de Hebreeuwse taal een heel speciale betekenis. Ik geloof dat het het best geïnterpreteerd kan worden als ‘Gods verbond-houdende trouw’. De chesed van God is een bijzonder aspect van het totale karakter van God, en betekent dat als God een verbond sluit, Hij Zich eraan verbindt er trouw aan te blijven.

En in dat licht zien we dat de hele schepping – de zon, de maan, de sterren – de verbond-houdende trouw van God proclameert.

Wat is het belangrijk voor ons als gelovigen dat we op de juiste manier naar het geschapen universum kijken. Dat we het niet bekijken als gewoon de één of andere mechanische kracht die domweg/lukraak bezig is, los van andere dingen. De hele schepping, het universum dat we zien, de zon en de maan en de sterren, bestaat door Gods verbond-houdende trouw. Het is Zijn trouw die hen tot aanzijn riep; het is Zijn trouw die hen in stand houdt. Laten we er op die manier naar kijken.

Gebed van de dag

Heer, ik loof U, want Uw verbondhoudende trouw, Uw goedertierenheid, is voor eeuwig en blijft doorgaan tot in verre geslachten! Dit bid ik ook voor mijn nageslacht en/of de kinderen uit mijn gemeente. Laten zij Uw goedheid kennen en die vasthouden, nu en voor altijd! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

INDIA

Elsie en Danny zullen dit jaar vier Bijbelschool-semesters organiseren (en lesgeven) voor bijna 200 voorgangers in het Tamil Nadu-gebied. Bid dat de voorgangers, na deze pandemie, het belang zullen inzien van een stevige fundering in Gods Woord, en dat ze deze lessen zullen bijwonen om elke week vers ‘brood’ te kunnen geven aan hun gemeenten.