Shop Doneer

Zijn Heilige Geest in ons

Leestijd: 1 min.
Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven.(Romeinen 8:13)Paulus schreef aan 'geestelijke christenen' dat als we naar het vlees leven, we zullen sterven, want dan voeden we ons met iets wat ons vernietigt. Als je leeft naar het vlees, dan is dat precies wat je krijgt; vernietiging.
Er is een totale, lijnrechte tegenstelling tussen het vlees en de Geest, en die twee kunnen nooit met elkaar verzoend worden. Gods verlossingsplan is het doden van onze vleselijke natuur, om vervolgens door de Heilige Geest een totaal nieuwe natuur in ons te vestigen. Hoewel God op volmaakte wijze heeft voorzien in alle genade die nodig is voor deze verandering, moeten we haar volgens deze tekst toch zelf in ons leven uitwerken. We moeten 'de werken van het lichaam doden', en dat is iets wat God niet voor ons zal doen. God heeft ons het wettige recht, de macht en het gezag gegeven, maar we moeten die instrumenten wel gebruiken.
In de Bijbel staat: Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven (Johannes 1:12).We ontvangen autoriteit als we opnieuw geboren worden. Maar autoriteit is volkomen nutteloos als ze niet wordt uitgeoefend. De wedergeboorte is de potentie, de mogelijkheid om iets prachtigs te worden, maar alleen als we onze autoriteit gebruiken. Als we geen Bijbelse stappen nemen om onze problemen en zonden te overwinnen, dan boeken we geen vooruitgang.
Het is nodig dat we overstappen van onze vleselijke manier van denken naar een geestelijke manier van denken. We hebben de hulp van de Heilige Geest nodig:Immers, zo velen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik proclameer dat ik door geloof de praktijken van mijn lichaam doodt en mijzelf open stel voor de volledig nieuwe natuur die de Heilige Geest in mij bewerkt. Leer mij Uw stem te horen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus.