sluit
Shop Doneer

Zijn plan met mij

Leestijd: 1 min.
De Heer zal zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, Heer, is tot in eeuwigheid;
laat de werken van uw handen niet los.
(Psalm 138: 8)
Wat is het goed om te weten dat God voor ieder van ons een plan heeft! David zegt niet dat de Heer mijn plannen zal voleindigen, hij zegt dat de Heer Zijn werk voor mij - dus zijn plannen met mij - zal voltooien. Tussen deze twee dingen zit namelijk een heel groot verschil.
Zelf hebben wij als mensen immers misschien heel andere doelen voor ogen dan God; ik houd er soms een heel ander doel op na dan God. Hij garandeert echter niet dat Hij mijn doel zal voleindigen. Hij garandeert wél dat Hij zijn doel zal voltooien.
Gods garantie ligt besloten in de woorden die erop volgen: Uw goedertierenheid Heer, is tot in eeuwigheid. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt vertaald met goedertierenheid heeft een vollere betekenis, namelijk de trouw die God ertoe brengt zich te houden aan het verbond dat Hij met ons heeft gesloten. Gods verbintenis, zijn belofte om zijn doel in ons leven te voleindigen, strekt zich uit door de tijd in de eeuwigheid.
David eindigt dit vers met iets wat lijkt op een wanhoopskreet: laat de werken van uw handen niet los. Eens zat ik aan het sterfbed van een zuster die kanker had. Zij nam 'The Living Bible' van haar nachtkastje en las Davids woorden van in die vertaling hardop voor: U hebt mij gemaakt; verlaat mij niet.
Hiermee bevestigde zij persoonlijk dat ziekte, pijn noch dood konden verhinderen dat Gods verbondstrouw haar zou brengen naar een overwinnend einde.
Dezelfde zekerheid geldt voor een elk van ons die is ingegaan op Gods aanbod van eeuwige verbondstrouw, dat Hij ons heeft aangeboden door Zijn Zoon Jezus. God heeft ons gemaakt; Hij zal ons nooit verlaten en blijft bij ons, door alles heen. Misschien is dat niet ons doel als mensen, maar het is wel altijd Zijn doel. En dat doel staat vast, is onwankelbaar en absoluut zeker, wáár we ook doorheen gaan.

Mijn antwoord in geloof:
Hemelse Vader, ik zeg volmondig 'ja' tegen uw plan voor mij, zelfs als het anders is dan mijn plan. Ik vertrouw erop dat U het voor mij zult voleindigen.