sluit
Shop Doneer

Mijn lichaam is een tempel van God

Leestijd: 3 min.
Maar de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt: De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? (Handelingen 7:48-50)

God woont in een tempel die niet door mensenhanden is gemaakt, maar door goddelijk handwerk en naar een goddelijk ontwerp. Die tempel is het lichaam van de gelovige, jouw en mijn lichaam, dat verlost is door het bloed van Jezus Christus. Paulus legt in 1 Korinthe 6:13 uit dat het voedsel voor de buik is en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel die buik als dat voedsel tenietdoen. Het lichaam nu is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. Dit vers spreekt over voedsel voor de buik en de buik voor het voedsel. In Spreuken staat:

De rechtvaardige eet tot hij verzadigd is, maar de buik van de goddelozen zal gebrek lijden (Spreuken 13:25).

Rechtvaardige kinderen van God overeten zich niet. Waarom? Omdat ons lichaam een tempel is voor God, en die tempel willen we niet vervuilen door vraatzucht, dronkenschap, immoraliteit of iedere andere vorm van misbruik. Het lichaam is voor de Heer en de Heer is voor het lichaam. Als ik mijn lichaam aanbied aan God, dan mag de Heer aanspraak maken op mijn lichaam en hoe ik ermee omga.

Denk eens aan de volgende vergelijking. Als ik een huis koop, dan ben ik ook verantwoordelijk om het te onderhouden, maar als ik een huis van iemand huur, dan is de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Als we Jezus slechts een tijdelijk recht op ons lichaam geven, aanvaardt Hij niet de verantwoordelijkheid voor het onderhoud ervan. Maar als Jezus ons lichaam in bezit heeft, dan neemt Hij die verantwoordelijkheid wel. Dat is de relatie waar Hij naar verlangt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Ik belijd dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat de Heer alle rechten op mijn lichaam bezit. Daarom zal ik deze tempel niet vervuilen door vraatzucht, dronkenschap, immoraliteit of ander misbruik. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.