Shop Doneer

Zijn weldaden onthouden

Leestijd: 1 min.
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de HEERE, mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden (Psalm 103:1,2).
We zien hier dat Davids geest zijn eigen ziel oproept om in actie te komen. Davids geest wist wat er moest gebeuren, maar dat kon niet gebeuren voordat Davids ziel met zijn geest ging samenwerken en reageerde op de uitdaging.
Neem vandaag een moment om eens even de weldaden op te sommen waarvan we er 'niet één moeten vergeten'. Het is zelfs nog beter om een stuk papier te pakken en ze op te schrijven, zodat dit je helpt om ze letterlijk 'niet te vergeten'. Veel christenen ervaren de weldaden van God nauwelijks niet, omdat ze ze simpelweg niet onthouden. Maak hiervan in je leven een gewoonte; hou de goede dingen die God doet vast in je geheugen.
Kun je er zo gauw geen bedenken? In de verzen die volgen op de eerste twee verzen, worden sowieso al zes specifieke weldaden van God beschreven die gelden voor ons allemaal: Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend (vers 3-5).
God vergeeft al onze ongerechtigheden, Hij geneest al onze ziekten, verlost ons leven van de dood, kroont ons met goedheid en genade, verzadigt ons met goede dingen en vernieuwt onze jeugd als die van een arend. Ik geloof dat er een duidelijke connectie ligt tussen het vullen van onze mond met goede dingen, en onze jeugd die vernieuwd wordt als die van een arend.
Ik ben ervan overtuigd dat het niet Gods wil is dat Zijn kinderen oud worden op de manier zoals de mensen in de wereld oud worden. Ik wil niet zeggen dat er geen veranderingen optreden bij het ouder worden, maar dit hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met allerlei gebrek, pijn en ziekte. Als de Bijbel ons belooft dat onze jeugd zich vernieuwt, dan mogen we erop vertrouwen dat God die belofte in ons leven ook zal waarmaken.

Dank U Jezus dat U aan het kruis voor mij stierf. Leer mij Uw weldaden te onthouden en er een gewoonte van te maken Uw zegeningen in mijn gedachten te houden. Ik proclameer dat Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden. Amen.