Shop Doneer

Zijn werk afmaken

Leestijd: 1 min.
Graag wil ik je een aantal suggesties doen over hoe je je lichaam kunt gebruiken als een tempel voor de Heilige Geest.
Ten eerste, behandel je lichaam met eerbied; verzorg het, ga er wijs mee om, neem tijdig rust en verheerlijk God met de keuzes die je maakt.
Ten tweede, zoek de hulp van de Heilige Geest om zelfdiscipline te ontwikkelen.
Ten derde, besteed tijd en energie om onderscheid te maken tussen wat goed voor je is en wat schade toebrengt.
Ten vierde, wees bereid hierin radicaal te zijn, want het gaat om je leven.
Jezus zei tegen Zijn discipelen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng (Johannes 4:34).
Dat is het allerbeste dieet: de wil doen van Hem die ons gezonden heeft - en om Zijn werk af te maken. Op een gegeven moment daagde de Heer me uit om eerlijk te kijken of ik een zelfgenoegzaam leven leidde, waarin genot een belangrijke rol speelde. Hij vroeg me: ,,Wil je zo doorgaan met je leven? Of wil je de taak die Ik je heb gegeven volbrengen?" Dit leidde bij mij tot radicale keuzes, die het mes zetten in mijn vlees.
Zelfs toen ik al meer dan vijftig jaar in dienst van de Heer was, geloofde ik dat er nog taken voor mij in het verschiet lagen die ik nog niet had volbracht. Ik heb het nooit vanzelfsprekend gevonden dat ik die taken nog zou kunnen volbrengen. Ik erkende het belang van het verzorgen van mijn lichaam, zodat het niet zou sterven voordat ik Gods opdracht voor mij had kunnen afmaken.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik wil graag samenwerken met de Heilige Geest en mezelf in goede conditie houden om Uw werk te volbrengen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Amen.