Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zijn wij 'geheel anders'...?!

Leestijd: 3 min.

Van de verschillende schrijvers van het Nieuwe Testament is het Johannes die de meeste tijd besteedt aan het afrekenen met de wereld. Het is één van zijn hoofdthema's. In Johannes 15:18-19 registreert hij wat Jezus tegen Zijn discipelen zegt, kort voordat Hij hen zou verlaten:

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.

In het opmerkelijke vers 19 komt de uitdrukking 'de wereld' maar liefst vijf keer voor. Daarmee wil God ons vast iets duidelijk maken... Laten we er daarom nogmaals nauwkeurig naar kijken. Over Jezus' bedoeling met deze tekst kan geen twijfel bestaan. We moeten niet geschokt zijn als de wereld ons haat - we moeten geschokt zijn als de wereld ons liefheeft! Het probleem met de hedendaagse Kerk is echter dat de wereld ons helemaal niet haat... Al in een eerder stadium had Jezus tegen Zijn broers die niet in Hem geloofden, gezegd:

De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn (Johannes 7:7).

Zijn broers waren deel van de wereld, omdat zij op dat moment Gods rechtvaardige heerschappij in de persoon van hun broer afwezen. Zolang jij deel uitmaakt van de wereld, zal ze jou niet haten. Maar zodra je bent afgescheiden van de wereld en getuigt over de waarheid van gerechtigheid, dan zal de wereld je haten! Waarom haat de wereld de Kerk vandaag de dag nog maar zo zelden? Omdat we haar niet in verlegenheid brengen! Ze voelt zich bij ons op haar gemak...


Er wordt geschat dat Amerika 50 miljoen wedergeboren christenen telt. Als dat echt waar was, dan zou de wereld daarvan iets moeten merken. De waarheid is echter dat we als christenen de wereld nauwelijks beïnvloeden! De wereld haalt gewoon haar schouders op. Ook in de meeste Europese landen wordt de Kerk tegenwoordig gezien als een anachronisme, een overblijfsel uit het verleden dat eigenlijk niet meer past in deze tijd. Hier en daar zijn er nog wat kathedralen, maar voor het leven van vandaag heeft de Kerk vaak weinig of niets meer te zeggen. De wereld heeft zich niet tegen het christendom gekeerd en gaat gewoon haar eigen weg!

Wat verlang ik ernaar dat wij als Kerk ons Paulus' vermaning zouden aantrekken:

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen (Efeziërs 4:20).

Hiermee zegt Paulus: 'maar zoals jullie je nu gedragen, zo heb je Christus niet leren kennen!' Paulus' bedoeling blijft hetzelfde: Laten we - net als Christus - totaal anders zijn dan de wereld!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat ik in Uw kracht echt mag sterven aan de wereld, en mag leven door en voor U! Ik prijs U Jezus, dat U mij diep doordringt van het feit dat de wereld niets te bieden heeft wat de moeite waard is! U bent mij alles waard! U bent groot en goed en zeer te prijzen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.