sluit
Shop Doneer

Zijn wij 'geheel anders'?!

Leestijd: 2 min.
Van de verschillende schrijvers van het Nieuwe Testament is het Johannes die de meeste tijd besteedt aan het afrekenen met de wereld. Het is één van zijn hoofdthema's. In Johannes 15:18-19 registreert hij wat Jezus tegen Zijn discipelen zegt, kort voordat Hij hen zou verlaten:
Indien de wereld u haat, weet dan dat zij Mij eer(-der) dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat de wereld u.
In het opmerkelijke vers 19 komt de uitdrukking 'de wereld' maar liefst vijf keer voor. Daarmee wil God ons vast iets duidelijk maken... Laten we er daarom nogmaals nauwkeurig naar kijken: Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat de wereld u. Over Jezus' bedoeling met deze tekst kan geen twijfel bestaan. We moeten niet geschokt zijn als de wereld ons haat - we moeten geschokt zijn als de wereld ons liefheeft! Het probleem met de hedendaagse Kerk is echter dat de wereld ons helemaal niet haat... Al in een eerder stadium had Jezus tegen Zijn broers die niet in Hem geloofden, gezegd: U kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken boos zijn (Joh. 7:7). Zijn broers waren deel van de wereld, omdat zij op dat moment Gods rechtvaardige heerschappij in de persoon van hun broer afwezen. Zolang jij deel uitmaakt van de wereld, zal ze jou niet haten. Maar zodra je bent afgescheiden van de wereld en getuigt over de waarheid van gerechtigheid, dan zal de wereld je haten! Waarom haat de wereld de Kerk vandaag de dag nog maar zo zelden? Omdat we haar niet in verlegenheid brengen! Ze voelt zich bij ons op haar gemak...
Er wordt geschat dat Amerika 50 miljoen wedergeboren christenen telt. Als dat echt waar was, dan zou de wereld daarvan iets moeten merken. De waarheid is echter dat we als christenen de wereld nauwelijks beïnvloeden! De wereld haalt gewoon haar schouders op. Ook in de meeste Europese landen wordt de Kerk tegenwoordig gezien als een anachronisme, een overblijfsel uit het verleden dat eigenlijk niet meer past in deze tijd. Hier en daar zijn er nog wat kathedralen, maar voor het leven van vandaag heeft de Kerk vaak weinig of niets meer te zeggen. De wereld heeft zich niet tegen het christendom gekeerd en gaat gewoon haar eigen weg!
Wat verlang ik ernaar dat wij als Kerk ons Paulus' vermaning zouden aantrekken: 'Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen!' (Efeze 4:20).Of vanuit het Grieks zegt Paulus hier eigenlijk: 'maar zo (-als jullie je nu gedragen), zo heb je Christus niet leren kennen!' Paulus' bedoeling blijft hetzelfde: Laten we - net als Christus - totaal anders zijn dan de wereld!

Heer Jezus, dank U wel dat ik in Uw kracht echt mag sterven aan de wereld, en mag leven door en voor U! Ik prijs U Jezus, dat U mij diep doordringt van het feit dat de wereld niets te bieden heeft wat de moeite waard is! U bent mij alles waard! U bent groot en goed en zeer te prijzen! Amen.