Shop Doneer

Zijn woonplaats

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn vader heeft mij gemaakt
Wat is het doel waarvoor ons lichaam is gemaakt? Het is een belangrijk doel en het antwoord op die vraag is eenvoudig maar opwindend. Paulus schreef in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe:
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? (6:19)
Waarom ontwierp en schiep God een lichaam voor de mens? Het antwoord is verbazingwekkend. Hij wilde dat het lichaam van iedere verloste gelovige zou functioneren als een tempel waarin Hij zijn intrek zou kunnen nemen door zijn Heilige Geest. Als je je lichaam bekijkt vanuit die gedachte, dan verandert je hele houding. Je lichaam is ontworpen om een tempel voor God te zijn, waarin Hij kan wonen.
De Bijbel leert ons dat God niet woont in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt (zie Handelingen 7:48; 17:24). Je kunt allerlei gebouwen neerzetten - synagogen, kathedralen, kerken, wat dan ook - God zal er niet in gaan wonen. Als Gods volk in zulke gebouwen samenkomt, zal God daar bij hen zijn, maar Hij woont er niet. God heeft zijn eigen tempel ontworpen. Wat is deze tempel? Ons lichaam.
Het is verbijsterend te bedenken dat de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, zijn woning heeft gekozenin ons fysieke lichaam en het maakt tot zijn tempel.
Toen Jezus in Johannes 7 sprak over de Heilige Geest, zei Hij:
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien (en dit zei Hij over de Geest...). (vers 38,39)
Er is een gebied in je lichaam dat God wil bewonen door zijn Heilige Geest. In je buik kun je de aanwezigheid van zijn Geest ervaren.

Dank U Heer, voor uw werk in mij. Ik proclameer dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in mij woont. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.