Shop Doneer

Zijn zonen en Zijn dochters

Leestijd: 2 min.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke ​zegen​ in de hemelse gewesten in ​Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem ​uitverkoren​ heeft, opdat wij ​heilig​ en smetteloos voor Hem zouden zijn in de ​liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn ​kinderen​ aangenomen te worden, door ​Jezus​ ​Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn ​genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde (Efeze 1:3-6).

Paulus legt hier uit wat Gods eeuwige doel was, voordat Hij zelfs de aarde en hemel schiep. Zijn doel was dat wij Zijn kinderen zouden worden – Zijn zonen en dochters. De enige manier waarop dit gerealiseerd kon worden, was door de plaatsvervangende dood van Jezus aan het kruis. Toen Jezus onze zonde droeg en onze afwijzing onderging, opende Hij daarmee de weg tot onze aanvaarding. Alleen op dat gruwelijke moment verloor Hij de status van Gods Zoon, zodat wij zouden kunnen delen in die status. Wij mochten daardoor Gods zonen en dochters worden.

Wat houd ik van het zesde vers: tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Het woord dat vertaald is met 'begenadigd' is een zeer krachtig woord. Hetzelfde woord wordt gebruikt door de engel Gabriël toen hij de maagd Maria groette:

Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. (Lukas 1:28)

Het betekent dat wij het object zijn van Gods bijzondere gunst. De New King James Version vertaalt: Hij heeft ons aanvaard in de Geliefde.

Je moet je realiseren dat Jezus onze zonde en afwijzing droeg, zodat jij Zijn aanvaarding als een van Zijn kinderen kunt ontvangen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij in liefde heeft uitgekozen. Ik belijd dat Jezus mijn afwijzing droeg, zodat ik Zijn aanvaarding mag ontvangen. Ik ben geadopteerd als een kind van God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.