sluit
Shop Doneer

Zijn zonen en Zijn dochters

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen (of: geadopteerd) te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil.
(Efeziërs 1:5)

Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde. Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde (Efeze 1:3-6).
Paulus legt hier uit wat Gods eeuwige doel was, voordat Hij zelfs de aarde en hemel schiep. Zijn doel was dat wij zijn kinderen zouden worden - zijn zonen en dochters. De enige manier waarop dit gerealiseerd kon worden, was door de plaatsvervangende dood van Jezus aan het kruis. Toen Jezus onze zonde droeg en onze afwijzing onderging, opende Hij daarmee de weg tot onze aanvaarding. Alleen op dat gruwelijke moment verloor Hij de status van Gods Zoon, zodat wij zouden kunnen delen in die status. Wij mochten daardoor Gods zonen en dochters worden.
Wat houd ik van het zesde vers:
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Het woord dat vertaald is met ' begenadigd' is een zeer krachtig woord. Hetzelfde woord wordt gebruikt door de engel Gabriël toen hij de maagd Maria groette:
Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
Het betekent dat wij het object zijn van Gods bijzondere gunst. De New King James Version vertaalt:
Hij heeft ons aanvaard in de Geliefde.
Je moet je realiseren dat Jezus onze zonde en afwijzing droeg, zodat jij zijn aanvaarding als een van zijn kinderen kunt ontvangen.

Dank U Heer, dat U mij in liefde heeft uitgekozen. Ik proclameer dat Jezus mijn afwijzing droeg, zodat ik zijn aanvaarding mag ontvangen. Ik ben geadopteerd als een kind van God.